Gia Nhi

Biên dịch viên online
Gia Lộc, biên dịch viên online của Forbes Vietnam, có gần 14 năm làm việc với vai trò là phóng viên-biên tập viên tiếng anh tại Báo Việt Nam News. Tốt nghiệp Ngành Ngữ Văn Anh- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Các nghiệp vụ được đào tạo: báo chí khoa học (World Federation of Science Journalists, Canada, 2014); khóa đào tạo kỹ năng tác nghiệp báo chí trong lĩnh vực nông nghiệp (Thomson Reuters). Email: loc.tran@forbes.vn
Gia Nhi
Các bài viết của tác giả