Kỹ năng phát triển

Những chức danh công việc cần thiết tiếp theo trong thị trường lao động

Nhiều chức danh công việc mới xuất hiện từ khi đại dịch buộc phải chuyển đổi làm việc từ xa và làm việc kết hợp từ xa với đến văn phòng.

Share
this:

Khi các giám đốc điều hành cấp cao quan trọng trong công ty có trách nhiệm quản lý mới, thường họ sẽ có kèm theo một chức danh công việc mới.

Vào giữa những năm 2000, nhiều công ty đã bổ sung các giám đốc đổi mới sáng tạo để tập trung vào tăng trưởng tự thân (tăng trưởng đạt được nhờ vào việc gia tăng sản lượng và thúc đẩy tiêu thụ).

Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều vị trí giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau để dẫn dắt hoạt động kinh doanh hướng tới công bằng xã hội và tăng trưởng bao trùm tốt hơn trong thời điểm những cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc diễn ra ở khắp nước Mỹ.

Giờ đây, các công ty đang bổ sung thêm nhiều chức danh việc làm liên quan đến làm việc từ xa hoặc mô hình làm việc kết hợp giữa làm việc từ xa với làm việc tại văn phòng, do hình thức làm việc tại nhà đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây với yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn và sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp lãnh đạo.


Dữ liệu mới từ LinkedIn cho thấy các chức danh việc làm mới trong tương lai tăng 60% và tăng cao 304% về các chức danh liên quan đến “làm việc kết hợp” kể từ khi đại dịch bắt đầu. Getty/Forbes

Dữ liệu mới từ LinkedIn được cung cấp cho Forbes cho thấy các chức danh việc làm mới trong tương lai gia tăng 60% và tăng cao 304% về các chức danh liên quan đến “mô hình làm việc kết hợp” kể từ khi đại dịch bắt đầu.

LinkedIn liệt kê một vài ví dụ về các chức danh việc làm như “quản lý tính linh hoạt cho mô hình làm việc kết hợp”, “giám đốc quản lý mô hình làm việc kết hợp”, “giám đốc vận hành không gian làm việc linh hoạt” và “phó chủ tịch, phụ trách gắn kết nhân viên và làm việc linh hoạt.”

“Các tổ chức nhận ra cần những vị trí tập trung riêng biệt vào những chương trình này để thực sự suy nghĩ lại và phát triển tư duy về thế giới công việc mới này,” Shannon Hardy, phó chủ tịch phụ trách về việc làm linh hoạt của LinkedIn nói.

Các vị trí đó có thể chịu trách nhiệm khác nhau và cần mức độ thâm niên khác nhau. Người làm việc này có thể là một giám đốc điều hành quản lý ở phạm vi rộng, hợp tác với những quản lý nhân sự, phòng công nghệ thông tin, nhóm bất động sản để phát triển chiến lược việc làm trong tương lai của tổ chức.

Hoặc những người làm việc này có thể là một quản lý cấp trung trong phòng nhân sự, chịu trách nhiệm hẹp hơn vào các vấn đề liên quan đến làm việc từ xa, chẳng hạn như các vấn đề về thuế cho những nhân viên muốn làm việc ở các tiểu bang bên ngoài nơi công ty có văn phòng.

Trong trường hợp của LinkedIn, vai trò của Hardy bao gồm một loạt trách nhiệm, từ cung cấp hướng dẫn chiến lược đến xem xét thông tin truyền thông về những cập nhật COVID-19 cho nhân viên và các yêu cầu trở lại văn phòng, giúp các nhà quản lý có nhân viên muốn di chuyển trong nước đến các địa điểm khác và cập nhật hệ thống nhân sự để làm rõ các tin tuyển dụng làm việc từ xa và làm việc kết hợp.

Để thực hiện phân tích, LinkedIn đã sử dụng các từ khóa bằng tiếng Anh và chín ngôn ngữ khác trong ba danh mục: văn hóa công ty, tính linh hoạt và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, xem xét tất cả các chức danh công việc trong tháng 9 hàng năm từ 2019, 2020 và 2021.

Phân tích, được thực hiện trong báo cáo rộng hơn về xu hướng nhân tài được công bố trong ngày 18.1, cũng cho thấy các chức danh công việc tập trung vào văn hóa, tính linh hoạt và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang gia tăng, với mức tăng 20% cho các chức danh công việc liên quan đến làm việc linh hoạt kể từ năm 2019 và tăng 13% cho các chức danh liên quan đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và văn hóa công ty. Phân tích của LinkedIn cho thấy trong các bài đăng tuyển dụng, đã tăng 83% số bài đăng tuyển dụng vị trí việc làm liên quan đến tính linh hoạt kể từ năm 2019.

Darren Murph, có chức danh “trưởng phòng phụ trách làm việc từ xa” tại công ty phần mềm mã nguồn mở GitLab, cũng đã thấy các chức danh công việc tập trung vào vấn đề này đang tăng, chẳng hạn như Cleveland Clinic, đã bổ sung thêm giám đốc đầu tiên về các giải pháp làm việc từ xa hồi năm ngoái, và Cimpress, công ty mẹ của công ty in tùy chỉnh Vista, có một nhóm bảy người chuyên giải quyết các vấn đề làm việc từ xa.

“Các công ty không thuộc lĩnh vực công nghệ hiện đang làm điều nay kể từ khi đại dịch thúc đẩy những vị trí đó,” Murph cho biết thêm. Anh đã giữ vai trò này từ năm 2019 tại GitLab, công ty làm việc từ xa từ năm 2011 và là người ủng hộ các công ty khác bổ sung các vị trí như vậy.

Murph cho rằng các vị trí tự chịu trách nhiệm như vậy sẽ đặc biệt quan trọng tại các công ty có kế hoạch thực hiện cả làm việc từ xa và trực tiếp. “Điều duy nhất để giúp mô hình làm việc kết hợp có hiệu quả là cần có người lãnh đạo tận tâm phụ trách hỗ trợ các vấn đề liên quan,” anh nói.

Tại Unilever, Patrick Hull giữ chức danh phó chủ tịch, phụ trách học tập toàn cầu và mô hình công việc tương lai vào đầu năm 2021. Công việc của anh là thực hiện các sáng kiến như đào tạo lại lực lượng lao động của công ty sản phẩm tiêu dùng và triển khai các mô hình việc làm mới, chẳng hạn như là chương trình U-Work của Unilever, cho phép nhân viên đăng ký làm việc như nhân viên hợp đồng cho các dự án.

Hull nói những người tận tâm làm vị trí việc làm này không chỉ nhận thức được các xu hướng, như lực lượng lao động đang già đi hay sự phát triển của nền kinh tế làm việc bán thời gian hoặc tạm thời, độc lập và tự do (chứ không phải làm việc toàn thời gian), mà còn có thể hành động theo các xu hướng đó.

Biên dịch: Gia Nhi