CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH
KHI MUA CÁC SẢN PHẨM VÉ SỰ KIỆN CỦA FORBES VIỆT NAM

Bằng việc đăng ký và thanh toán thành công các sản phẩm vé sự kiện của Forbes Việt Nam, quý khách đã đồng ý với các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

Các sản phẩm, dịch vụ của Forbes Việt Nam được đề cập trong văn bản này bao gồm:

 • Các loại vé tham dự sự kiện.
 • Gói vé tham dự sự kiện bán kèm với gói báo đăng ký 1 năm.
 • Gói vé tham dự sự kiện bán kèm với gói báo đăng ký 2 năm.
A. CHÍNH SÁCH MUA VÉ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN
 1. Các sự kiện bán vé của Forbes Việt Nam yêu cầu quý khách đăng ký mua vé phải từ 18 tuổi trở lên, thanh toán đơn hàng và xuất trình vé điện tử đã được gửi qua email để check in, tham dự sự kiện.
 2. Forbes Việt Nam chỉ xuất vé điện tử tham dự sự kiện sau khi chúng tôi nhận được thanh toán đơn hàng thành công của quý khách.
 3. Forbes Việt Nam sẽ mất 01-03 ngày làm việc kiểm tra và xác nhận thanh toán thành công. Vé điện tử kèm mã vé/mã QR sẽ được gửi đến email khách tham dự.
 4. Mã vé/mã QR trên 01 email vé điện tử chỉ có giá trị cho 01 người tham dự và chỉ có thể dùng để check-in vào sự kiện 01 lần. Khách mua vé chịu trách nhiệm bảo mật thông tin mã vé. Forbes Việt Nam không giải quyết/chịu trách nhiệm cho các trường hợp bị đánh cắp mã vé/mã QR.
 5. Khách mua vé tham dự cần xuất trình danh thiếp/giấy tờ tùy thân trong trường hợp Forbes Việt Nam kiểm tra đối chiếu thông tin người tham dự và thông tin trên vé. Thông tin khách tham dự sự kiện phải trùng khớp với thông tin trên vé đã được quý khách đăng ký trước đó.
 6. Đối với một số sự kiện có thể chuyển nhượng vé do Forbes Việt Nam quy định, khách có yêu cầu chuyển nhượng vé phải gửi thông báo kèm theo thông tin người được chuyển nhượng đến địa chỉ email events@forbes.vn trước 10 (mười) ngày diễn ra sự kiện. Chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận về tình trạng chuyển nhượng vé. Sau thời gian trên, chúng tôi có quyền từ chối các yêu cầu chuyển nhượng vé của quý khách. Trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng được xét duyệt, sản phẩm vé tham dự sự kiện chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 7. Sản phẩm vé tham dự sự kiện đã thanh toán không thể bảo lưu, chuyển đổi cho các sự kiện khác của Forbes Việt Nam.
B. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÉ SỰ KIỆN

1. Sau khi đã thanh toán vé sự kiện của Forbes Việt Nam, quý khách được hủy đơn hàng, với điều kiện gửi yêu cầu hoàn tiền đến địa chỉ email events@forbes.vn trước 10 (mười) ngày diễn ra sự kiện và đơn hàng chưa xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Số tiền được hoàn lại là số tiền theo đúng loại/ hạng vé quý khách đã thanh toán, sau khi trừ đi phí quản lý dịch vụ của Forbes Việt Nam.

   Cách tính: Số tiền được hoàn lại = Số tiền đã thanh toán đơn hàng vé thành công - Phí quản lý dịch vụ của Forbes Việt Nam
 • Phí quản lý dịch vụ của Forbes Việt Nam được tính bằng 10% tổng số tiền thanh toán đơn hàng theo đúng loại/ hạng vé đã thanh toán trước đó.
 • Phí quản lý dịch vụ của Forbes Việt Nam đã bao gồm phí chuyển khoản, thuế và các chi phí phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện thủ tục hoàn tiền.

2. Để gửi yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng vé sự kiện đã thanh toán, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu hoàn tiền đến địa chỉ email events@forbes.vn, bao gồm:

 • Ảnh chụp hai mặt CCCD/CMND/Passport của người yêu cầu hoàn tiền
 • Ủy nhiệm chi/Chứng từ thanh toán của đơn hàng
 • Email xác nhận thanh toán thành công của Forbes Việt Nam được gửi từ events@forbes.vn
 • Thông tin tài khoản ngân hàng nhận hoàn tiền (bao gồm: Họ và tên người thụ hưởng, Số tài khoản thụ hưởng, Tên ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng)

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin của người yêu cầu hoàn tiền và thông tin đã thanh toán đơn hàng. Sau đó, thủ tục hoàn tiền sẽ được tiến hành.

3. Các trường hợp Forbes Việt Nam từ chối giải quyết các yêu cầu hoàn tiền:

 • Yêu cầu hoàn tiền gửi sau thời gian nêu ở điều 1 được quy định tại khoản B. Chính sách hoàn tiền vé sự kiện
 • Không cung cấp đủ và đúng hồ sơ yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng vé sự kiện được nêu ở điều 2 quy định tại khoản B. Chính sách hoàn tiền vé sự kiện
 • Hồ sơ yêu cầu hoàn tiền không thể liên hệ, xác minh đúng thông tin người yêu cầu hoàn tiền/nhận hoàn tiền với thông tin người đã thanh toán cho đơn hàng trước đó

4. Đối với gói vé sự kiện và báo 1 năm, gói vé sự kiện và báo 2 năm, Forbes Việt Nam chỉ xử lý hoàn tiền vé sự kiện và không xử lý hoàn tiền đặt báo.

5. Thủ tục hoàn tiền sẽ được Forbes Việt Nam xử lý theo yêu cầu của quý khách trong vòng 30 ngày kể từ khi Forbes Việt Nam nhận được đủ và đúng hồ sơ yêu cầu thanh toán của quý khách và sau khi sự kiện kết thúc 01 (một) ngày. Tiền hoàn lại sẽ được Forbes Việt Nam tự động xử lý theo hình thức thanh toán chuyển khoản.

6. Không áp dụng hoàn tiền đối với các đơn hàng đã xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

C. YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN VAT

1.  Forbes Việt Nam chỉ xuất hóa đơn điện tử VAT cho vé tham dự sự kiện đã được thanh toán thành công.

2. Yêu cầu xuất hóa đơn chỉ được xử lý khi quý khách đánh dấu vào mục “Tôi muốn xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng” trong quá trình đăng ký mua vé tham dự sự kiện. Forbes Việt Nam không xử lý các yêu cầu xuất hóa đơn VAT phát sinh sau khi đã hoàn tất đơn đăng ký.    

3. Mỗi đơn đăng ký tham dự sẽ tương ứng với một mã đơn hàng. Hóa đơn sẽ được xuất theo mã đơn hàng quý khách đã đăng ký và thanh toán.

4. Nội dung hóa đơn sẽ xuất đúng theo thông tin quý khách đã điền tại đơn đăng ký. Forbes Việt Nam sẽ không xử lý các yêu cầu điều chỉnh hóa đơn nếu có sai sót thông tin từ khách hàng.

5. Forbes Việt Nam sẽ xuất hóa đơn điện tử qua địa chỉ email của quý khách trong vòng 7-10 ngày làm việc, sau khi nhận được yêu cầu của quý khách với đầy đủ thông tin yêu cầu xuất hóa đơn và đơn hàng đã được thanh toán thành công. Sau thời gian trên, nếu quý khách vẫn chưa nhận được hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ số hotline Events: (+84) 909 344 841 để được hỗ trợ giải quyết.

D. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Forbes Việt Nam sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với  các trường hợp phát sinh  không được nêu trong văn bản này.

2. Forbes Việt Nam có quyền cập nhật và bổ sung nội dung dẫn chiếu trong văn bản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline (+84) 909 344 841 hoặc email events@forbes.vn để được giải đáp.


TICKET PURCHASER TERMS OF SERVICE

By registering and making payment successfully for products of Forbes Vietnam events, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to all terms, conditions and policies stated in this document.

Products of Forbes Vietnam events stated in this document include:

 • Tickets to Forbes Vietnam events;
 • Package of a ticket to attend the event and a one-year magazine subscription;
 • Package of a ticket to attend the event and a two-year magazine subscription.
A.TICKET PURCHASE AND TRANSFER

1. To attend a Forbes Vietnam event, a guest must be at least 18 year-old register their information as required, purchase a ticket, and show up with an e-ticket (includes QR code/ ticket code) sent via email at the entrance.

2. A ticket can only be issued after the payment for order is successfully confirmed by Forbes Vietnam via email.

3.  Confirmation on payment and ticketing process by Forbes Vietnam might take 01-03 working days. An E-ticket with a QR code will be sent to the participant’s email address.

4. A ticket code/a QR code on an e-ticket email is only valid for one-time check-in of one attendee. The purchaser is self-responsible for securing the ticket information including the ticket code / QR code. Forbes Vietnam reserves the right to not be responsible for any cases concerning stolen ticket code/QR code.

5. Attendees should bring along a name card/ID card in case Forbes Vietnam needs any verification on ticket information. Attendee’s information on name card/ID card should match his/her information registered on the ticket.

6. Transferring a ticket can be supported in certain events of Forbes Vietnam. Requests should be sent 10 (ten) days prior to the event’s date by sending an email with an update on attendee’s information to events@forbes.vn. Forbes Vietnam will contact you to confirm whether the ticket can be transferred. After the mentioned date, Forbes Vietnam reserves the right to decline the request for transferring ticket(s). In case ticket transferring is approved by Forbes Vietnam, the ticket of an event can be only transferred and updated attendee’s information one time.

7. Ticket of an event cannot be changed or reserved for other events of Forbes Vietnam.

B. REFUND POLICY FOR EVENT TICKETS

1. Request for refund of purchased tickets to the Forbes Vietnam event is acceptable only if the request is sent to email events@forbes.vn 10 (ten) days before the event’s date and the VAT invoice of the purchased tickets has not been officially issued. A service charge of Forbes Vietnam, which includes transaction fees, tax (if any) and other additional fees relating to this refund, will be directly subtracted from the total refund.

  The total refund = The total amount paid for the ticket(s) - Service charge of Forbes Vietnam
 • The service charge of Forbes Vietnam equals 10% of the total payment for the exact order of ticket types you previously purchased.
 • The service charge of Forbes Vietnam includes transaction fees, tax (if any) and other additional fees relating to this refund.

2. To request a refund of ticket, claimant is required to provide a complete set of refund documents to the email address events@forbes.vn, as follows:

 • Two-side photos of the ID/Passport of the refund claimant
 • Payment Order/Payment Receipt for purchase order(s) that requires a refund.
 • The successful payment confirmation email from Forbes Vietnam (sent from event@forbes.vn)
 • Bank account information of the refund claimant

We will verify the refund claimant’s information and the previous payment information. A refund can only be processed if refund documents are fully verified by Forbes Vietnam.

3. Forbes Vietnam has the right to decline requests if:

 • Requests for a refund after the mentioned date in item 1 of B. Refund policy for event tickets.
 • Requests for a refund are not sent along with a complete set of refund documents as required by Forbes Vietnam mentioned in item 2 of B. Refund policy for event tickets.
 • Forbes Vietnam cannot contact to verify the information of request sender/claimant and the purchaser of the ticket accurately.

4. For a Combo of an event ticket and 1-year subscription and a Combo of an event ticket and 2-year subscription, only event tickets are refundable but not the magazine subscriptions.

5. The refund process may vary within 30 days, starting from 01 (one) day after the event ends and your refund documents are fully provided by the claimant and verified by Forbes Vietnam. The refund amount will be automatically processed by bank transfer from Forbes Vietnam.

6. Request for refund of purchased tickets to the Forbes Vietnam event is not acceptable if the VAT invoice of the purchased tickets has been officially issued.

C. REQUEST FOR VAT INVOICE

1. A VAT invoice is issued after payment is well-received by Forbes Vietnam.

2. Requests for a VAT invoice will be processed when the ticket purchaser ticks the box “I want to get a VAT invoice for this order.” in the form registering for the ticket. Forbes Vietnam has the right to decline late requests after the submitted form.

3. Each submitted form is accompanied by an order number. A VAT invoice will be issued following the order number that you registered and made payment for.

4.  Information on the VAT invoice will be issued as per the information you filled in the form. Forbes Vietnam has the right to decline requests for correcting or adjusting the information on the VAT invoice.

5. A VAT invoice will be sent to your registered email address within 7-10 working days. If you have not received the VAT invoice after 10 days from the day of request, don’t hesitate to contact us via (+84) 909 344 841 (Events Hotline) for support at the earliest.

D. OTHER

1.  Forbes Vietnam reserves the right to make a final decision if any unexpected cases have not been mentioned in this document.

2. Forbes Vietnam reserves the right to add further content to this document without prior notice. For further inquiries, please email events@forbes.vn or call (+84) 909 344 841.

— END —