CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH
KHI MUA CÁC GÓI THÀNH VIÊN CỦA FORBES VIỆT NAM

[English below]

Bằng việc đăng ký thành công các sản phẩm gói Thành viên của Forbes Việt Nam, quý khách hàng đã đồng ý với các điều khoản và chính sách của chúng tôi. Bao gồm các chấp thuận về: nội dung, thông tin, đường dẫn (link) được đính kèm, hướng dẫn thực hiện; cho phép Forbes Việt Nam được kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp nhằm mục đích nâng cao tính năng, hiệu quả, chất lượng và thực hiện các hoạt động phù hợp khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi Forbes Việt Nam.

Các sản phẩm, dịch vụ của Forbes Việt Nam (“Gói Thành Viên”) được đề cập trong văn bản này bao gồm:

  • Gói Thành viên Empower;
  • Gói Thành viên Prime;
  • Gói Thành viên Elite;
  • Gói Thành viên Elite+.
A. CHÍNH SÁCH MUA GÓI THÀNH VIÊN

1. Chương trình Thành viên của Forbes Việt Nam yêu cầu quý khách đăng ký tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp khách đi kèm khi tham dự sự kiện trong gói Elite+ phải từ 21 tuổi trở lên.

2. Mỗi gói Thành viên chỉ có giá trị cho 01 người đăng ký định danh cụ thể và không thể chuyển giao/chuyển nhượng cho người khác. Trường hợp khách đăng ký gói Elite+ có thể đi cùng 1 khách bất kì và có đăng kí trước khi tham dự các sự kiện được quy định trong gói.

3. Forbes Việt Nam sẽ mất 01-03 ngày làm việc kiểm tra và xác nhận đăng kí Thành viên thành công.

4. Thời hạn thanh toán cho mỗi đơn hàng là trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thôpng báo thanh toán từ Forbes Việt Nam.

5. Forbes Việt Nam có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán bổ sung cho các đơn hàng chưa được thanh toán đầy đủ. Thời hạn thanh toán bổ sung là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Forbes Việt Nam gửi thông báo cho Khách hàng. Gói Thành viên của khách hàng sẽ không được kích hoạt cho đến khi Forbes Việt Nam nhận đầy đủ giá trị thanh toán khách hàng.

6. Sản phẩm gói Thành viên đã thanh toán không thể bảo lưu, chuyển đổi cho các sự kiện/dịch vụ khác của Forbes Việt Nam.

B. THỜI HẠN, CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ GIA HẠN GÓI THÀNH VIÊN

1. Thời hạn của gói Thành viên được xác định rõ trong thông báo qua hộp thư điện tử khi quý khách hoàn thành đầy đủ thanh toán.

2. Gói Thành viên không tự động gia hạn. Để tiếp tục sử dụng, thành viên cần phải thanh toán phí gia hạn và cập nhật thông tin mới nhất để xét duyệt (nếu cần).

3. Chương trình Thành viên không áp dụng hoàn tiền đối với các đơn hàng đã thanh toán thành công.

C. QUYỀN LỢI VÀ ƯU ĐÃI.

1. Thành viên sẽ được nhận các quyền lợi và ưu đãi cụ thể được liệt kê theo gói thành viên được thể hiện tại trang https://forbes.vn/forbeswomen-membership/

2. Forbes Vietnam có quyền điều chỉnh và thay đổi các quyền lợi và ưu đãi mà không cần phải có sự chấp thuận của thành viên hoặc thông báo trước.

D. YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN VAT

1. Forbes Việt Nam chỉ xuất hóa đơn điện tử VAT cho gói Thành viên đã được thanh toán thành công.

2. Yêu cầu xuất hóa đơn được xử lý khi quý khách đánh dấu vào mục “Tôi muốn xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng” trong quá trình đăng ký mua gói Thành viên hoặc gửi thông tin xuất hóa đơn đến email members@forbes.vn. Forbes Việt Nam không xử lý các yêu cầu xuất hóa đơn VAT phát sinh sau khi đã hoàn tất đơn đăng ký.

3. Mỗi đơn đăng ký Thành viên sẽ tương ứng với một mã đơn hàng. Hóa đơn sẽ được xuất theo mã đơn hàng quý khách đã đăng ký và thanh toán.

4. Nội dung hóa đơn sẽ xuất đúng theo thông tin quý khách đã điền tại đơn đăng ký hoặc thông tin gửi đến email members@forbes.vn. Forbes Việt Nam sẽ không xử lý các yêu cầu điều chỉnh hóa đơn hoặc chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác nếu có sai sót thông tin từ khách hàng.

5. Forbes Việt Nam sẽ xuất hóa đơn điện tử qua địa chỉ email của quý khách trong vòng 7-10 ngày làm việc, sau khi nhận được yêu cầu của quý khách với đầy đủ thông tin yêu cầu xuất hóa đơn và đơn hàng đã được thanh toán thành công. Sau thời gian trên, nếu quý khách vẫn chưa nhận được hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ số hotline: (+84) 090 605 8687 để được hỗ trợ giải quyết.

E. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN

1. Việc thu thập dữ liệu trên website forbes.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên và hình ảnh cá nhân. Đây là các thông tin mà forbes.vn (“Forbes Việt Nam”) cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký trở thành Thành viên của chúng tôi, và khách hàng đồng ý để forbes.vn sử dụng dữ liệu nêu trên để liên hệ, quản lý, xử lý, khai thác, hỗ trợ, xác nhận cho khách hàng là Thành viên của forbes.vn trên các nền tảng: website (forbes.vn), facebook Forbeswomen Vietnam và email marketing được quản lý bởi Forbes Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

2. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng tài khoản đăng ký thành viên của mình dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho forbes.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp hỗ trợ và giải quyết phù hợp.

3. Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của forbes.vn.

4. Chính sách bảo mật thông tin của Forbes Việt Nam được quy định và thể hiện chi tiết tại link: https://forbes.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-khach-hang/. Đề làm rõ, các chính sách về bảo mật thông tin sẽ được Forbes Việt Nam chủ động cập nhật, sửa đổi, bổ sung,…(sau đây gọi chung là “Hoạt Động Điều Chỉnh”) để đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt nhất và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

F. QUY CÁCH THÀNH VIÊN

1. Mỗi Thành viên chính thức sẽ được cấp 01 huy hiệu phát hành bởi Forbes Việt Nam. Thời hạn sử dụng của huy hiệu là 01 năm kể từ ngày trở thành Thành viên chính thức của cộng đồng Membership theo thông báo qua hộp thư điện tử của Thành viên. Thành viên chỉ được sử dụng huy hiệu được cấp để dùng làm Facebook cover, LinkedIn cover, Signature email và wesbite của Thành viên (sau đây gọi tắt là “Phạm vi sử dụng”) cho tài khoản định danh chính chủ của mình đã đăng ký và thông báo với Forbes Việt Nam.

Thành viên không được: (i) sử dụng huy hiệu ngoài Phạm vi sử dụng, (ii) tự ý cung cấp huy hiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc (iii) tự ý khai thác bất kỳ lợi ích nào từ huy hiệu do Forbes Việt Nam cung cấp mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Forbes Việt Nam.

Không điều khoản nào trong văn bản này được giải thích là Forbes Việt Nam cấp cho Thành viên quyền sở hữu đối với các huy hiệu, các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Forbes Việt Nam, các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: hình ảnh, nhãn hiệu, logo, tên thương mại,…của Forbes Việt Nam.

Forbes Việt Nam có quyền chấm dứt và ngừng tất cả các dịch vụ/sản phẩm mà Thành viên vi phạm trong vòng 24h kể từ khi phát đi thông báo về sự vi phạm của Thành viên mà không phải bồi thường, hoàn trả, thanh toán cho Thành viên bất kỳ chi phí nào.

2. Forbes Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các trường hợp mạo danh Thành viên. Thông tin thành viên chính thức sẽ được cập nhật trên trang https://forbes.vn/forbeswomen-membership/

3. Forbes Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho các thỏa thuận cá nhân, riêng lẻ giữa các Thành viên trong cộng đồng Membership.

4. Thành viên khi tham gia sự kiện phải tuân theo các điều khoản và chính sách của Forbes Việt Nam nêu tại trang https://forbes.vn/chinh-sach-mua-ve-su-kien/ và quy định của Ban Tổ Chức.

5. Forbes Việt Nam có quyền từ chối và chấm dứt tư cách Thành viên, chấm dứt Thỏa thuận/Hợp đồng/Cam kết và thực hiện các hoạt động cần thiết theo yêu cầu và chuẩn mực mà Forbes Việt Nam cho là phù hợp nếu Thành viên vi phạm quy định nêu tại văn bản này và các chính sách, nội quy do Forbes Việt Nam ban hành hoặc Thành viên có hành vi vi phạm pháp luật bị Forbes phát hiện hay bị báo cáo sai phạm bởi bất kỳ Bên thứ ba nào.

6. Không lợi dụng tư cách Thành viên để gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động chung của cộng đồng Membership và Forbes Việt Nam.

G. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Forbes Việt Nam sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với các trường hợp phát sinh không được nêu trong văn bản này.

2. Forbes Vietnam có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước, nhưng sẽ thông báo ngay sau đó.

3. Forbes Việt Nam có quyền cập nhật, bổ sung, sửa đổi, xóa bỏ nội dung dẫn chiếu trong văn bản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline (+84) 090 605 8687 hoặc email members@forbes.vn để được giải đáp.

4. Điều khoản và chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ khi khách hàng thực hiện việc đăng ký./.


TERMS & POLICIES

FORBES VIETNAM MEMBERSHIP PACKAGES

By successfully registering for Forbes Vietnam Membership products, you agree to our terms and policies, including consents on: content, information, attached links, implementation instructions; allow Forbes Vietnam to control and process personal data provided by you for the purpose of improving features, efficiency, quality and performing other appropriate activities related to products and services provided by Forbes Vietnam.

Forbes Vietnam’s products and services (“Membership Package”) mentioned herein include:

  • Empower Membership Plan;
  • Prime Membership Plan;
  • Elite Membership Plan;
  • Elite+ Membership Plan.
AMEMBERSHIP PURCHASE POLICY

1. The Forbes Vietnam Membership Program requires you to register to be at least 18 years old. Accompanying guests attending events in the Elite+ package must be at least 21 years old.

2. Each Membership package is only valid for 01 specific identity subscriber and cannot be transferred to others. In case guests register for the Elite+ package, they can accompany any 1 guest and have registered before attending the events specified in the package.

3. Forbes Vietnam will take 01-03 working days to check and confirm successful Member registration.

4. The payment deadline for each order is within 5 days from the receipt of the payment notice from Forbes Vietnam.

5. Forbes Vietnam reserves the right to request additional payment from customers for orders that have not been paid in full. The additional payment period is within 05 working days from the date Forbes Vietnam sends the notice to the Customer. Your Membership will not be activated until Forbes Vietnam has received the full payment value of the customer.

6. Paid Membership products cannot be reserved or converted for other Forbes Vietnam events/services.

B. MEMBERSHIP TERM, REFUND AND RENEWAL POLICY

1. The duration of the Membership package is clearly defined in the notification via email when you complete the payment in full.

2. Membership does not automatically renew. To continue using, members need to pay the renewal fee and update the latest information for review (if necessary).

3. The Membership Program does not apply refunds to successfully paid orders.

C. BENEFITS AND PRIVILEGES.

1. Members will receive specific benefits and privileges listed according to the membership plan shown on the page https://forbes.vn/forbeswomen-membership/

2. Forbes Vietnam reserves the right to modify and change these benefits and offers without prior member approval or notice.

 
D. VAT INVOICE REQUEST

1. Forbes Vietnam only issues VAT e-invoices for successfully paid Member packages.

2. Invoice requests are processed when you tick the box “I would like to have an electronic invoice for the order” during the registration process to purchase a Membership plan or send invoice information to email members@forbes.vn. Forbes Vietnam does not process VAT invoicing requests incurred after the application has been completed.

3. Each Member application will correspond to an order number. The invoice will be issued according to the order code you registered and paid.

4. The content of the invoice will be exported exactly according to the information you have filled in the application form or the information sent to members@forbes.vn email. Forbes Vietnam will not process invoice adjustment requests or incur any additional costs if there is an error in information from customers.

5. Forbes Vietnam will issue an electronic invoice via your email address within 7-10 working days, after receiving your request with full invoice request information and the order has been successfully paid. After the above time period, if you still have not received the e-invoice, please contact the Hotline: (+84) 090 605 8687 for assistance.

 
E. MEMBER’S INFORMATION SECURITY POLICY

1. Data collection on the website forbes.vn including: email, phone, username, login password, member address and personal picture. This is the information that forbes.vn (“Forbes Vietnam”) requires you to provide compulsory when registering to become our Member, and you agree to forbes.vn use the above data to contact, manage, process, exploit, support, confirm customers who are Members of forbes.vn on the platforms: website (forbes.vn), Facebook Forbeswomen Vietnam and email marketing managed by Forbes Vietnam to ensure the interests of consumers.

2. Members shall be solely responsible for the confidentiality and retention of all activities of using the service using their registered member account under their registered name, password and email box. In addition, members are responsible for promptly notifying forbes.vn of unauthorized use, abuse, security breaches, retention of registered names and passwords of third parties to take appropriate support and settlement measures.

3. The Member’s personal data will be stored until requested to cancel or the Member himself logs in and performs the cancellation. Remaining in all cases Member’s personal information will be kept confidential on forbes.vn’s servers.

4. Forbes Vietnam’s information privacy policy is stipulated and detailed at the link: https://forbes.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-khach-hang/. To clarify, policies on information security will be actively updated, amended and supplemented by Forbes Vietnam,… (hereinafter collectively referred to as the “Adjustment Activity”) to ensure the best service to customers and comply with applicable laws.

 
F. MEMBERSHIP

1. Each Official Member will be granted 01 badge issued by Forbes Vietnam. The validity period of the badge is 01 year from the date of becoming an official member of the Membership community according to the notification via the Member’s email box. Members may only use the badge issued as a Member’s Facebook cover, LinkedIn cover, Signature email and wesbite (hereinafter referred to as “Scope of Use”) for their registered genuine identification account and notified to Forbes Vietnam.

Members may not: (i) use the badge outside the scope of use, (ii) arbitrarily provide the badge to any third party, or (iii) arbitrarily exploit any benefit from the badge provided by Forbes Vietnam without the prior written consent of Forbes Vietnam.

Nothing in this document shall be construed as Forbes Vietnam grants Members ownership rights to badges and objects subject to the intellectual property rights of Forbes Vietnam, information including but not limited to: images, trademarks, logos, trade names, … of Forbes Vietnam.

Forbes Vietnam reserves the right to terminate and discontinue all services/products violated by Members within 24 hours of issuing notice of Member’s infringement without compensation, refund, payment to Member of any costs.

2. Forbes Vietnam will not bear any responsibility for cases of impersonation of Members. Official member information will be updated on the page https://forbes.vn/forbeswomen-membership/

3. Forbes Vietnam will not be responsible for individual, individual agreements between Members of the Membership community.

4. Members participating in the event must follow the terms and policies of Forbes Vietnam stated on the page https://forbes.vn/chinh-sach-mua-ve-su-kien/ and regulations of the Organizing Committee.

5. Forbes Vietnam reserves the right to refuse and terminate Membership, terminate the Agreement/Contract/Commitment and take necessary actions as required and standards as Forbes Vietnam deems appropriate if the Member violates the provisions mentioned in this document and the policies and rules promulgated by Forbes Vietnam or the Member has violated the law detected or reported by Forbes by any Third Party.

6. Do not take advantage of the Membership to affect the reputation, brand, common activities of the Membership community and Forbes Vietnam.

 
G. MISCELLANEOUS

1. Forbes Vietnam will make the final decision on arising circumstances not stated herein.

2. Forbes Vietnam reserves the right to change these terms and conditions without prior notice, but will provide notice shortly thereafter.

3. Forbes Vietnam reserves the right to update, supplement, amend and delete the content referenced in this document. If you have any questions, please contact hotline (+84) 090 605 8687 or send an email to members@forbes.vn for support.

4. These terms and policies will take effect from the time customers successfully register./.

— END —