Đặt báo
Tin nổi bật

3 tuần trước 22/04/2022

Dòng năng lượng xanh

Từ phụ phẩm trong quá trình sản xuất đường, Thành Thành Công – Biên Hòa sản xuất điện sinh khối đáp ứng nhu cầu nội bộ và cung cấp 2/3 nhu cầu điện sinh hoạt cho thành phố Tây Ninh.

3 tuần trước 20/04/2022

ITC và CMA CGM lập liên doanh cung cấp vận chuyển sà lan 

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) và CMA CGM Inland Services (CCIS), thành viên tập đoàn CMA CGM, lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng sà lan giữa cảng SP-ITC và cảng Gemalink.

1 tháng trước 04/04/2022

SM Investments kiểm soát Geothermal Company sau thương vụ 304 triệu USD

SM Investments Corp. sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Philippine Geothermal Co. sau khi mua lại tất cả cổ phần trị giá 304 triệu USD.

Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô lấn sân sang mảng năng lượng, tạo doanh thu ổn định bên cạnh lĩnh vực bất động sản có tính chu kỳ.

3 tháng trước 02/02/2022

Chiến lược hai trụ cột của Hà Đô

Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô lấn sân sang mảng năng lượng, tạo doanh thu ổn định bên cạnh lĩnh vực bất động sản có tính chu kỳ.

SolarBK

3 tháng trước 31/01/2022

SolarBK: Khát vọng năng lượng mặt trời

15 năm gắn bó với lĩnh vực năng lượng sạch đã đưa SolarBK đến với các cơ hội mới: hoàn thiện chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp điện mặt trời.

Các tin Công nghiệp khác