Forbes không có chính đối sách đổi trả với những khách đã chuyển khoản.