Đặt báo

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 100 gia đình kinh doanh lớn nhất Việt Nam đóng góp 25% GDP. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 96,5% số lượng doanh nghiệp cả nước. Công ty gia đình chiếm 70% các doanh nghiệp tư nhân. Forbes Việt Nam thu thập dữ liệu, thông tin và giới thiệu đến bạn đọc 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam, có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế hay sản phẩm dịch vụ có chỗ đứng vững chắc. Các gia đình kinh doanh trong danh sách hội tụ các yếu tố: nhiều thành viên cùng một thế hệ trong gia đình cùng kinh doanh bổ trợ cho nhau; nhiều thế hệ trong một gia đình cùng kinh doanh mà các thành viên có những đóng góp không thể phủ nhận đến kết quả chung; quy mô kinh doanh của các công ty tương đối lớn. Thứ tự danh sách sắp xếp ngẫu nhiên. Số thành viên là những người có tham gia điều hành kinh doanh.

20 GIA ĐÌNH KINH DOANH HÀNG ĐẦU

Biên tập: Giang Thanh — Tuyết Ân

Thực hiện: GIANG THANH, TUYẾT ÂN, MINH TÂM, TRỌNG NAM & TẠ HỒNG PHÚC