Doanh nghiệp

Di sản thế kỷ của ba thế hệ xây chuỗi nhà hàng Pollo Campero

6 tháng trước

Hơn 103 năm qua, ba thế hệ trong gia đình doanh nhân ở Guatemala đã xây dựng CMI thành một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất châu Mỹ Latinh. Giờ đây, chuỗi nhà hàng Pollo Campero của họ chuẩn bị mở rộng ở khắp Hoa Kỳ.
Tin nổi bật
TRÍCH DẪN TRONG NGÀY
“Con người khôn ngoan không nhờ kinh nghiệm mà là nhờ khả năng trải nghiệm”

Start-up

Multi-media

Videos nổi bật

Xem thêm

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=5ylu2x80cDU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=5ylu2x80cDU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Thiết kế sự nghiệp 02.03.2024 | ForbesWomen Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=cgriyQBBEww&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=cgriyQBBEww&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Thiết kế sự nghiệp | Hội thảo Phụ nữ 2024 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=l4xAKs19VM4&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=l4xAKs19VM4&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phiên thảo luận 3: Là anh hùng của chính bạn | Hội nghị Phụ nữ 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=qQ5QG_IOSsw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=qQ5QG_IOSsw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phiên thảo luận 2: Mục đích và di sản | Hội nghị Phụ nữ 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=odu-UqKYx84&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=odu-UqKYx84&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phiên thảo luận 1: Sức mạnh uyển chuyển: Lãnh đạo và khả năng linh hoạt | Hội nghị Phụ nữ 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=wfLDavUyVlA&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=wfLDavUyVlA&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Bài phát biểu chính: Thu hẹp khoảng cách giới: từ tầm nhìn tới hiện thực| Hội nghị Phụ nữ 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=jppkIXFKQmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=jppkIXFKQmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội nghị Phụ nữ 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=RWQQEFEt-nM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=RWQQEFEt-nM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full Video | Hội nghị Phụ nữ 2023: Dẫn dắt thay đổi | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=YGhxYMqbYxM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=YGhxYMqbYxM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Tận dụng công cụ số để gia tăng giá trị vòng đời khách hàng | Hội nghị Thương hiệu 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=c6JlbNXqU5c&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=c6JlbNXqU5c&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Nghệ sĩ Chi Pu: “Không có thành công hay thất bại, chỉ có thành công và những bài học”

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=t9JdB0mhx6g&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=t9JdB0mhx6g&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Chiến lược thương hiệu hay đuổi bắt xu hướng | Hội nghị Thương hiệu 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=P0cCsSspq1g&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=P0cCsSspq1g&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Xu hướng kinh doanh hội thoại phục vụ cho thương hiệu | Hội nghị Thương hiệu 2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=hreuMZnn_YU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=hreuMZnn_YU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội nghị Thương Hiệu 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=lm4B2-O246A&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=lm4B2-O246A&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full Video | Hội nghị Thương hiệu 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Dp3I7B5Qkfs&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Dp3I7B5Qkfs&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Nền kinh tế của các công cụ AI mang đến nhiều cơ hội khác biệt

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=9zRphiGW5eo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=9zRphiGW5eo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Cải cách ngành tài chính, dịch vụ và đào tạo nhân lực để thoát đà phục hồi chậm

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=IWBmuUJ7aCo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=IWBmuUJ7aCo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Diễn đàn Kinh doanh 2023: Đổi mới mô hình tăng trưởng [Highlight]

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Zq7w-qqHP40&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Zq7w-qqHP40&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full Video | Diễn đàn Kinh doanh 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=ZlDamCF2YEQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=ZlDamCF2YEQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Cách tìm kiếm và chọn lựa những điều ý nghĩa cho cuộc sống đẹp | ForbesWomen Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Q9FVAtv2UvM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Q9FVAtv2UvM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Dưỡng lành cơ thể 15.07 | ForbesWomen Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Wg9AlTMuOmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Wg9AlTMuOmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội nghị Năng lượng tái tạo | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=6rt762w3xVw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=6rt762w3xVw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Bí quyết khỏe, đẹp, hạnh phúc hơn mỗi ngày | Hội thảo Phụ nữ: Dưỡng lành cơ thể | Teaser

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=dsAfJUtqvCU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=dsAfJUtqvCU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Thông điệp truyền đạt trong giao tiếp bao gồm những yếu tố chính nào?

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=7ec1EZaBDQI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=7ec1EZaBDQI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Hình thức hay nội dung, điều gì quan trọng hơn trong giao tiếp?

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=1htbkqS5Jnw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=1htbkqS5Jnw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full video | Hội thảo Phụ nữ Chạm Đến Tâm | Forbes Việt nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=FDa4bwtsOxk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=FDa4bwtsOxk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Chạm Đến Tâm - 03.06.2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=-SiZlmiYEiQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=-SiZlmiYEiQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội nghị Phát triển bền vững | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=lz1hvRGaOKU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=lz1hvRGaOKU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Xu hướng sử dụng nhựa tái chế | Hội nghị Phát triển bền vững | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=4YjTKL6yvEc&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=4YjTKL6yvEc&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Coca-Cola giảm thiểu rác thải nhựa như thế nào? | Hội nghị Phát triển bền vững | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Hd9njsWSaRU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Hd9njsWSaRU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Từ tuyến tính đến tuần hoàn, Binu Jacob | Hội nghị Phát triển bền vững | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=GrHem4Gk7tM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=GrHem4Gk7tM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Thách thức đa chiều cho doanh nghiệp | Hội nghị Phát triển bền vững | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=BQbMRWlbkaA&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=BQbMRWlbkaA&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full video | Hội nghị Phát triển bền vững 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=dBFHcicYysg&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=dBFHcicYysg&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Ứng dụng công nghệ trong ngành khách sạn

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=t8755XVEtGs&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=t8755XVEtGs&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=gry6NvZ8VbQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=gry6NvZ8VbQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full video | Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=X1oq7TP7A50&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=X1oq7TP7A50&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Trí Sáng - 11.3.2023

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=GQKgbpe8ivo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=GQKgbpe8ivo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Full video | Hội thảo Phụ nữ Trí sáng | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=dMzzbdD-jSY&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=dMzzbdD-jSY&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Hội thảo Phụ nữ: The Good Mind - Trí Sáng | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=ha9LiSxwRhw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=ha9LiSxwRhw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn đặc biệt | Đỗ Hải Anh, nghệ sĩ múa | The Greater than 30

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=LwSDbjGrApI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=LwSDbjGrApI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn đặc biệt | Hà Thị Tú Phượng, CEO MeTub Network | The Greater than 30

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=-IIy9fizrxw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=-IIy9fizrxw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn đặc biệt | Lương Thế Huy, Viện trưởng Viện iSEE | The Greater than 30

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Lai6RMiu5PI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Lai6RMiu5PI&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn đặc biệt | Thi Anh Đào, CEO Isobar | The Greater than 30

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=KovEUHIkz0Y&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=KovEUHIkz0Y&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Đối thoại với tương lai | The Greater than 30 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=2ToGbziXHaw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=2ToGbziXHaw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn đặc biệt | Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập và điều hành BCNV | The Greater than 30

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=Nm8ZLmqGiBE&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=Nm8ZLmqGiBE&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Full video] Hội nghị Thương hiệu 2022: Hành trình mới cho thương hiệu | 27.10.2022

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=akhUHb95Lug&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=akhUHb95Lug&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Full video] Hội nghị Phụ nữ 2022 - Phụ nữ thay đổi thế giới | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=wHKRlPv-LRQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=wHKRlPv-LRQ&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Bài phát biểu của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern | Hội nghị Phụ nữ 2022 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=2yJ_8Jqhhmo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=2yJ_8Jqhhmo&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn với Sangeeta Kaur - Ca sĩ gốc Việt đoạt giải Grammy 2022 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=pqT7FsmkUPM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=pqT7FsmkUPM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phiên thảo luận Phụ nữ dẫn dắt: Tinh thần lãnh đạo | Hội nghị Phụ nữ 2022 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=iu92W-kmuic&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=iu92W-kmuic&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phiên thảo luận Những giá trị của phụ nữ hiện đại | Hội nghị Phụ nữ 2022 | Forbes Việt Nam

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=24yfo8-HV8s&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=24yfo8-HV8s&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Phỏng vấn trực tuyến Sangeeta Kaur, ca sĩ Mỹ gốc Việt thắng giải Grammy 2022 | Hội nghị Phụ nữ 2022

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=oAGYJvhLUs8&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=oAGYJvhLUs8&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Hội nghị Kinh doanh Tạo tác động - Impact Business Summit

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=l6lptidD820&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=l6lptidD820&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Kinh doanh tạo tác động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe - Hội nghị Kinh doanh tạo tác động - Impact Business Summit - ngày 22.9.2022

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=sBIIn8blMyU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=sBIIn8blMyU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

[Full video] Toàn cảnh Diễn đàn Kinh doanh 2022 - Tái tạo tăng trưởng

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=z-y9zFxAPas&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=z-y9zFxAPas&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

|Recap| Hội thảo phụ nữ Forbes Việt Nam "Phát triển sự nghiệp" - 23.7.2022

arrow-play


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=LLFAfGY6AgM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=LLFAfGY6AgM&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45
arrow-play

Toàn cảnh hội nghị Đầu tư 2022: Đồng tiền thông minh | Forbes Vietnam Investment Conference 2022

arrow-play

Videos mới nhất

Xem thêm

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=5ylu2x80cDU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=5ylu2x80cDU&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=cgriyQBBEww&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=cgriyQBBEww&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=jppkIXFKQmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=jppkIXFKQmk&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=l4xAKs19VM4&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=l4xAKs19VM4&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=qQ5QG_IOSsw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=qQ5QG_IOSsw&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=statistics&id=odu-UqKYx84&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 36

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=odu-UqKYx84&key=AIzaSyAZh7F_czp2UwYdk8OgBqQSpcEB8oPN2fg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/forbesv/public_html/wp-content/themes/forbes-vn/sections/homepage/video.php on line 45

Sự kiện

Xem thêm

22/06/2024

Women Workshops 2024: Giải mã tinh thần lãnh đạo

Với chủ đề "Decoding Leadership" (Giải mã tinh thần lãnh đạo). Những chia sẻ chân thành và thực tiễn từ những “real models” là những nữ lãnh đạo, quản lý tiên phong. Cộng đồng nữ ham hiểu biết, mong muốn phát triển và có ảnh hưởng tích cực. Trở thành “Phiên bản thành công hơn của chính mình” và lan tỏa những điều tốt đẹp
22/08/2024

Diễn đàn kinh doanh 2024: Thách thức mới, vận hội mới

Sự kiện thường niên quan trọng bậc nhất trong năm của Forbes Việt Nam, là nơi chia sẻ, kết nối của các doanh nhân hàng đầu và các nhà lãnh đạo của các công ty đang phát triển năng động nhất và dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Quốc tế sẽ trao đổi các góc nhìn về kinh tế vĩ mô, các xu hướng kinh doanh nổi bật và chiến lược đưa doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu. Hội nghị còn là nơi vinh danh Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, bảng xếp hạng uy tín đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp.
17/10/2024

Hội nghị phụ nữ 2024: Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

Sự kiện thường niên dành cho phụ nữ lớn nhất tại Việt Nam quy tụ những nữ lãnh đạo hàng đầu, nhà lãnh đạo tư tưởng và những chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ. Hội nghị bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ và cách thức hỗ trợ phụ nữ phát triển tại Việt Nam, những tư duy và góc nhìn tiến bộ về mục tiêu chủ động tạo thay đổi. Hội nghị năm nay còn là dịp vinh danh Thế hệ CEO nữ tiếp nối với chủ đề “Kiến tạo tương lai”, nhằm mục đích truyền cảm hứng và góp phần cùng phụ nữ trở nên xuất sắc hơn trong sự nghiệp và cuộc sống của mình.