Góc nhìn

Thách thức “con đường xanh” của Việt Nam

Cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại COP26 về mục tiêu đạt cân bằng phát thải vào năm 2050 đã đặt ra không ít thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội để các doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam.

Các tin Góc nhìn khác