Đặt báo

Góc nhìn

Dự đoán kỳ lân kế tiếp

Sức hấp dẫn của môi trường khởi nghiệp tại một quốc gia phần nào được đánh giá qua số lượng kỳ lân hiện hữu. Các lĩnh vực kinh doanh nào tại Việt Nam hứa hẹn xuất hiện công ty kỳ lân tiếp theo?

Các tin Góc nhìn khác