Góc nhìn

Khai thác thương mại trong thể thao nhìn từ bóng đá

Việt Nam là quốc gia mà người dân rất yêu bóng đá, chúng ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ngành công nghiệp bóng đá từ người hâm mộ đến hệ thống chính trị.

Các tin Góc nhìn khác