Đặt báo

Góc nhìn

VC Resilience thay đổi cuộc chơi trong công nghệ dược như thế nào?

Thật khó để sản xuất ra hàng tỉ liều thuốc mà không có sai lầm – và tất cả đều vẫn chưa làm được điều đó. Một công ty đầu tư mạo hiểm (VC) đã tập hợp đội ngũ hoàn hảo và tuyên bố họ tìm ra được cách tốt hơn, nhanh hơn.

Các tin Góc nhìn khác