Super Early Bird từ 01/11 đến 15/12

Trở thành phiên bản tốt hơn của bạn

Chọn gói thành viên phù hợp

EMPOWER

Phát triển sự nghiệp, nâng cao kỹ năng, mỗi ngày trở nên xuất sắc hơn trong công việc và cuộc sống.

Quyền lợi Thành viên
7 sự kiện

Chuỗi 6 hội thảo Phụ nữ - 01 vé/hội thảo

Hội nghị Phụ nữ 10/2024: Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn - 01 vé/hội nghị

01 gói đặt báo 1 năm

Nhận 12 số báo/năm

01 gói quà tặng tạp chí FREE

Gửi tặng gói đặt báo cho đối tác - 12 số báo/năm

Quà tặng doanh nhân

Quà tặng doanh nhân cao cấp dành cho thành viên Forbes Việt Nam

E-newsletter hàng tuần

Nhận bản tin được tuyển chọn về những câu chuyện và xu hướng kinh doanh mới nhất từ Forbes Vietnam

Tham gia Ngày Thành viên

Gặp gỡ và trao đổi cùng các Thành viên trong cộng đồng Nữ doanh nhân

Huy hiệu Thành viên

Sử dụng huy hiệu trên các kênh cá nhân để xác nhận Thành viên chính thức của cộng đồng ForbesWomen Việt Nam

Hỗ trợ Thành viên

Hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ Forbes Việt Nam dành riêng cho Thành viên

7,500,000 vnd 17,980,000 vnd
Đăng ký

PRIME

Gia nhập cộng đồng nữ Doanh nhân, mở rộng mối quan hệ chất lượng, khởi nghiệp và tự làm chủ cuộc sống của mình.

Quyền lợi Thành viên
10 sự kiện

Chuỗi 6 hội thảo Phụ nữ - 01 vé/hội thảo

Hội nghị Phụ nữ 10/2024: Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn - 01 vé

Hội nghị Thương hiệu 11/2024: Độc đáo để thành công – 01 vé

Hội nghị Phát triển bền vững 05-06/2024: Nền kinh tế mới - 01 vé (**)

Hội nghị Đầu tư/Đổi mới sáng tạo - 01 vé (**)

01 gói đặt báo 1 năm

Nhận 12 số báo/năm

01 gói quà tặng tạp chí FREE

Gửi tặng gói đặt báo cho đối tác - 12 số báo/năm

Quà tặng doanh nhân

Quà tặng doanh nhân cao cấp dành cho thành viên Forbes Việt Nam

E-newsletter hàng tuần

Nhận bản tin được tuyển chọn về những câu chuyện và xu hướng kinh doanh mới nhất từ Forbes Vietnam

Tham gia Ngày Thành viên

Gặp gỡ và trao đổi cùng các Thành viên trong cộng đồng Nữ doanh nhân

Cộng tác cùng Forbes.vn (*)

Đóng góp bài viết, chia sẻ góc nhìn trên forbes.vn. Tối đa 1 bài/năm

Nội dung được duyệt bởi Forbes Việt Nam + gắn nhãn [MARKET PLACE]

Cơ hội trở thành diễn giả (*)

Cơ hội trở thành diễn giả tại các sự kiện Forbes Việt Nam.

Tùy vào tiêu chí từng sự kiện. Nội dung và danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Podcast (*) [BRANDCONNECT]

Cơ hội tham gia chuỗi podcast trò chuyện cùng Forbes Việt Nam

Tùy vào đinh hướng nội dung từng tập. Danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Gắn nhãn[BRANDCONNECT]

Chi phí phát sinh tùy bối cảnh cụ thể

Huy hiệu Thành viên

Sử dụng huy hiệu trên các kênh cá nhân để xác nhận Thành viên chính thức của cộng đồng ForbesWomen Việt Nam

Hỗ trợ Thành viên

Hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ Forbes Việt Nam dành riêng cho Thành viên

16,500,000 vnd 32,980,000 vnd
Đăng ký

ELITE

Cộng đồng Kết nối những vị Nữ lãnh đạo cấp cao và Nữ doanh nhân ưu tú từ các lĩnh vực.

Quyền lợi Thành viên
11 sự kiện

Chuỗi 6 hội thảo Phụ nữ - 01 vé/hội thảo

Hội nghị Phụ nữ 10/2024: Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn - 01 vé

Hội nghị Thương hiệu 11/2024: Độc đáo để thành công – 01 vé

Hội nghị Phát triển bền vững 05-06/2024: Nền kinh tế mới - 01 vé (**)

Hội nghị Đầu tư/Đổi mới sáng tạo - 01 vé (**)

Diễn đàn Kinh doanh 08/2024: Thách thức mới, vận hội mới – 01 vé

01 gói đặt báo 1 năm

Nhận 12 số báo/năm

01 gói quà tặng tạp chí FREE

Gửi tặng gói đặt báo cho đối tác - 12 số báo/năm

Quà tặng doanh nhân

Quà tặng doanh nhân cao cấp dành cho thành viên Forbes Việt Nam

E-newsletter hàng tuần

Nhận bản tin được tuyển chọn về những câu chuyện và xu hướng kinh doanh mới nhất từ Forbes Vietnam

Tham gia Ngày Thành viên

Gặp gỡ và trao đổi cùng các Thành viên trong cộng đồng Nữ doanh nhân

Cộng tác cùng Forbes.vn (*)

Đóng góp bài viết, chia sẻ góc nhìn trên forbes.vn. Tối đa 2 bài/năm

Nội dung được duyệt bởi Forbes Việt Nam + gắn nhãn [MARKET PLACE]

Cơ hội trở thành diễn giả (*)

Cơ hội trở thành diễn giả tại các sự kiện Forbes Việt Nam.

Tùy vào tiêu chí từng sự kiện. Nội dung và danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Podcast (*) [BRANDCONNECT]

Cơ hội tham gia chuỗi podcast trò chuyện cùng Forbes Việt Nam

Tùy vào đinh hướng nội dung từng tập. Danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Gắn nhãn[BRANDCONNECT]

Chi phí phát sinh tùy bối cảnh cụ thể

Huy hiệu Thành viên

Sử dụng huy hiệu trên các kênh cá nhân để xác nhận Thành viên chính thức của cộng đồng ForbesWomen Việt Nam

Hỗ trợ Thành viên

Hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ Forbes Việt Nam dành riêng cho Thành viên

Vị trí ngồi ưu tiên tại các sự kiện của Forbes

Vị trí sẽ được xác định tùy bố trí chỗ ngồi của từng sự kiện, và chỉ dành cho Thành viên chính

ForbesWomen Exclusive Dinner

Tiệc tối đặc biệt chỉ dành cho khách được mời và Thành viên từ gói Elite, Elite

28,500,000 vnd42,980,000 vnd
Đăng ký

ELITE+

Cộng đồng nữ lãnh đạo ưu tú, chia sẻ, truyền cảm hứng và phát triển thế hệ nữ lãnh đạo tiếp theo.

Quyền lợi Thành viên
11 sự kiện * 2 vé

Chuỗi 6 hội thảo Phụ nữ - 02 vé/hội thảo

Hội nghị Phụ nữ 10/2024: Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn - 02 vé

Hội nghị Thương hiệu 11/2024: Độc đáo để thành công – 02 vé

Hội nghị Phát triển bền vững 05-06/2024: Nền kinh tế mới - 02 vé (**)

Hội nghị Đầu tư/Đổi mới sáng tạo - 02 vé (**)

Diễn đàn Kinh doanh 08/2024: Thách thức mới, vận hội mới – 02 vé

* Khách tham dự đi kèm phải đủ 21 tuổi

02 gói đặt báo 1 năm

Nhận 12 số báo/năm(x2)

01 gói quà tặng tạp chí FREE

Gửi tặng gói đặt báo cho đối tác - 12 số báo/năm

Quà tặng doanh nhân

Quà tặng doanh nhân cao cấp dành cho thành viên Forbes Việt Nam

E-newsletter hàng tuần

Nhận bản tin được tuyển chọn về những câu chuyện và xu hướng kinh doanh mới nhất từ Forbes Vietnam

Tham gia Ngày Thành viên

Gặp gỡ và trao đổi cùng các Thành viên trong cộng đồng Nữ doanh nhân

Cộng tác cùng Forbes.vn (*)

Đóng góp bài viết, chia sẻ góc nhìn trên forbes.vn. Tối đa 2 bài/năm

Nội dung được duyệt bởi Forbes Việt Nam + gắn nhãn [MARKET PLACE]

Cơ hội trở thành diễn giả (*)

Cơ hội trở thành diễn giả tại các sự kiện Forbes Việt Nam.

Tùy vào tiêu chí từng sự kiện. Nội dung và danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Podcast (*) [BRANDCONNECT]

Cơ hội tham gia chuỗi podcast trò chuyện cùng Forbes Việt Nam

Tùy vào đinh hướng nội dung từng tập. Danh sách Diễn giả sẽ được quyết định bởi Forbes Việt Nam

Gắn nhãn[BRANDCONNECT]

Chi phí phát sinh tùy bối cảnh cụ thể

Huy hiệu Thành viên

Sử dụng huy hiệu trên các kênh cá nhân để xác nhận Thành viên chính thức của cộng đồng ForbesWomen Việt Nam

Hỗ trợ Thành viên

Hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ Forbes Việt Nam dành riêng cho Thành viên

Vị trí ngồi ưu tiên tại các sự kiện của Forbes

Vị trí sẽ được xác định tùy bố trí chỗ ngồi của từng sự kiện, và chỉ dành cho Thành viên chính

ForbesWomen Exclusive Dinner

Tiệc tối đặc biệt chỉ dành cho khách được mời và Thành viên từ gói Elite, Elite

45,500,000 vnd84,820,000 vnd
Đăng ký
Ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp khi:

Tham gia từ 5 – 9 gói Thành viên:

 • Tặng 1 gói Thành viên có giá trị tương đương hoặc thấp hơn
 • Mã giảm giá 3 triệu đồng dành cho lãnh đạo khi nâng cấp gói Thành viên
 • Vị trí ngồi ưu tiên tại các sự kiện
 • Tham gia từ 10 gói Thành viên:

 • Tặng 2 gói Thành viên có giá trị tương đương hoặc thấp hơn
 • Mã giảm giá 6 triệu đồng dành cho lãnh đạo khi nâng cấp gói Thành viên
 • Vị trí ngồi ưu tiên tại các sự kiện
 • Ghế ngồi có tên doanh nghiệp tại chuỗi sự kiện các Hội thảo Phụ nữ
 • *Lưu ý

  (*) Linh động, tùy thuộc vào tiêu chí từng sự kiện, định hướng nội dung...

  (**) Sự kiện có thể thay đổi, tùy định hướng nội dung và tình hình kinh tế từng năm

  (***) Chương trình Thành viên có xét duyệt chức danh. Forbes Việt Nam sẽ gửi thông tin hướng dẫn để hoàn thành đăng ký tham gia đến Thành viên đủ điều kiện trong vòng 48h.

  Các sự kiện dành riêng cho phụ nữ

  Tham gia các sự kiện, mở rộng mối quan hệ đối tác,
  gia nhập cộng đồng Nữ doanh nhân toàn quốc

  Hội nghị Phụ nữ

  Sự kiện lớn nhất Việt Nam dành cho phụ nữ với sự tham gia của khoảng 1.000 khách. Hội nghị bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ và cách thức hỗ trợ phụ nữ phát triển tại Việt Nam với các bài phát biểu chính của các nhà lãnh đạo nữ hàng đầu, các cuộc trò chuyện trực tiếp trên sân khấu truyền cảm hứng.

  Chuỗi Hội thảo Phụ nữ

  Chuỗi hội thảo Phụ nữ mang đến những góc nhìn, tư duy mới, khác biệt cho những người phụ nữ tìm kiếm sự thông tuệ để hạnh phúc trong cuộc sống và sự nghiệp theo cách họ mong muốn, hướng tới tạo ra một bước tiến mới trong tư duy và cách phát triển, quản lý cuộc đời, sự nghiệp của phụ nữ.