Khổng Loan

Phó Thư ký tòa soạn
Phó thư ký tòa soạn tại Forbes Việt Nam. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành báo chí quốc tế tại ĐH City London (Anh quốc) năm 2007, tôi cũng là giảng viên chuyên ngành báo chí, thực hành truyền thông chuyên nghiệp tại đại học KH XH NV TP.HCM, ĐH Swinburne Vietnam. Liên lạc: loan.khong@forbes.vn
Khổng Loan
Các bài viết của tác giả
Mai Trung Thứ.
Rafał Brzoska
Embark
Vijay
Kilomet109
Team Flash
50 over 50
bán lẻ
heineken vietnam
Northstar
Hoàng Nữ Ngọc Tim.