Tạ Hồng Phúc

Phóng viên
Tạ Hồng Phúc tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và làm việc tại Forbes Việt Nam từ tháng 4.2022. Email: phuc.ta@forbes.vn.
Tạ Hồng Phúc
Các bài viết của tác giả