Quỳnh Anh

Biên dịch viên, Forbes Việt Nam
Quỳnh Anh
Các bài viết của tác giả
Bill Gates
VNG
wom marketing
thương mại với Mỹ
thương mại với Mỹ
Mã Hóa Đằng, chủ tịch và CEO của Tencent Holdings Ltd., tại Hong Kong, Trung Quốc năm 2017.