Tổng công ty Khí Việt Nam

Ngành nghề

Tiện ích/ Xăng dầu

Năm 2021, GAS ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 23% so với năm 2020. Công ty cung cấp trên 7,1 tỉ m3 khí khô; sản xuất và cung cấp trên 65 ngàn tấn condensate; sản xuất và kinh doanh 2 triệu tấn LPG; cung cấp khí để sản xuất cho gần 15% sản lượng điện, 70% đạm, chiếm gần 70% thị phần LPG cả nước.

Tình hình sản xuất kinh doanh của GAS năm 2021 gặp nhiều thách thức do đại dịch COVID-19. Nhiều khách hàng dừng hoặc giảm sản xuất, hoạt động cầm chừng kéo theo nhu cầu khí giảm mạnh. Huy động khí của khách hàng tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ bằng 76% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu của các hộ công nghiệp, thị trường có thời điểm giảm 35-40% đối với LPG và 25-30% đối với khí thấp áp, CNG.

Tuy nhiên, GAS lại hưởng lợi khi giá dầu tăng. Dự toán ngân sách năm 2021 được tính trên giá dầu thô ở mức 45 USD/thùng nhưng giá dầu thô năm 2021 đã liên tục lập đỉnh và tiến sát mốc 100 USD/thùng. Trong quý 4.2021, lợi nhuận ròng của GAS tăng tới 21% so với cùng kỳ, đạt 2.029 tỉ đồng nhờ sự đóng góp không nhỏ của giá dầu bình quân tăng 81%, đạt 79,76 USD/thùng so với mức 44,16 USD/thùng của quý 4.2020.

Năm 2022, GAS bắt đầu nhập khẩu LNG để thực hiện chuyển đổi năng lượng, bù đắp cho nguồn khí trong nước đang suy giảm, thúc đẩy phát triển thị trường khí/LNG tại Việt Nam. Chiến lược phát triển thị trường này nhằm đa dạng đối tượng khách hàng, trong đó các nhà máy nhiệt điện khí là trọng tâm với tỷ trọng khoảng trên 70%, các khách hàng hóa dầu, hộ công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị khoảng gần 30%.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img