CTCP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn

Ngành nghề

Logistics

Năm qua lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của SCS bình quân đạt 52,1%. Ước tính bình quân mỗi nhân viên công ty mang về hơn 1 tỉ đồng lãi ròng trong năm. Năm 2021, lượng khách quốc tế của ngành hàng không giảm 95% so với năm 2020 nhưng vận chuyển hàng hóa tăng hơn 21%, đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn. Trong đó, SCS vận chuyển gần 228.000 tấn hàng hóa, tăng 8,5% so với năm trước nhờ lượng hàng hoá quốc tế tăng 13% bù đắp cho lượng hàng quốc nội giảm 5%.

SCS được thành lập từ năm 2008, chuyên cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa quốc tế (xuất nhập khẩu, quá cảnh và hàng chuyển cửa khẩu) và kho bãi. Khoảng 94% tổng doanh thu của công ty đến từ khai thác nhà ga, mảng có biên lợi nhuận gộp gần 80%.

Năm nay là lần thứ hai SCS có tên trong danh sách 50 niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. Hiện tại, nhà ga của SCS đang hoạt động ở mức 133% công suất, do đó công ty đang mở rộng công suất nhà ga từ 200.000 tấn/năm lên 350.000 tấn/năm trong năm nay với vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img