CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

Ngành nghề

Hóa chất

DGC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất – kinh doanh nguyên vật liệu và các mặt hàng hóa chất phục vụ các ngành công nông nghiệp. Năm 2021 dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, DGC tiếp tục một năm tăng trưởng ấn tượng với doanh thu hợp nhất tăng 53% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng đến 165%. Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu chiếm hơn 70%. Giá trị tổng tài sản của DGC cũng tăng 45% lên 8.520 tỉ đồng trong năm 2021.

Kết quả tích cực của DGC ghi nhận từ nhiều yếu tố, đặc biệt thị trường hàng hóa thế giới nhiều biến động theo hướng có lợi cho DGC, giá phốt pho vàng, giá phân, đạm tăng cao, các nhà máy hoạt động hết công suất và mỏ apatit 1 đưa vào vận hành giúp giảm chi phí đầu vào.

Vietinbank Securities đánh giá động lực tăng trưởng mạnh cho DGC ở nhiều dự án gồm mỏ quặng apatit thứ hai; dự án tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 12.000 tỉ đồng, dự kiến nhà máy sản xuất xút lỏng và sản phẩm đi kèm tại đây sẽ hoạt động trong năm 2023. Một sản phẩm chủ lực của DGC là phốt pho vàng ước sản lượng đạt khoảng 54.000 tấn trong năm 2022 làm nguyên liệu cho chế biến sâu của ngành điện tử, cho giá trị gia tăng cao.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img