CTCP Phú Tài

Ngành nghề

Đa ngành

CTCP Phú Tài là công ty đa ngành, kinh doanh trên ba lĩnh vực chính: đồ gỗ xuất khẩu – khai thác đá – phân phối xe hơi.  Tiền thân là một doanh nghiệp quân đội, chuyển đổi sang mô hình cổ phần năm 2005 và niêm yết trên HSX năm 2011. Năm 2021, các mảng kinh doanh của PTB tăng trưởng không đồng đều. Trong khi mảng đồ gỗ đóng góp trên 50% doanh thu, được hưởng lợi từ sự hồi phục của các thị trường xuất khẩu chính thì mảng khai thác, chế biến đá tự nhiên, phân phối xe Toyota lại giảm dưới tác động của dịch COVID-19. Hoạt động xuất khẩu của Phú Tài cũng chịu tác động bởi tình trạng thiếu hụt vỏ container, tàu như nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác, nguyên vật liệu cho sản xuất đồ nội thất biến động, đẩy giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận gộp giảm.

Phú Tài là một trong các công ty niêm yết hoạt động hiệu quả nhất và đã năm lần vào danh sách. Năm 2021 công ty chi trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu với tỉ lệ 45%.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img