Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngành nghề

Tài chính/ Ngân hàng

Đây là lần thứ hai liên tiếp VIB nằm trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. Trong 5 năm qua, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức tăng trưởng kép tới 63%, dẫn đầu ngành ngân hàng. Năm 2021, VIB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 8.000 tỉ đồng, tăng 38% so với năm 2020. Dư nợ tín dụng của nhà băng này tăng 19%, cao hơn so với mức 14% trung bình toàn ngành.

Trong hệ thống ngân hàng quy mô hạng trung, VIB có thế mạnh về gói sản phẩm cho vay mua ô tô, sửa chữa nhà cửa. Trong năm qua ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng mảng cho vay bán lẻ khi chiếm tỷ trọng 87% tổng dư nợ. Nhờ việc chuyển đổi với ngân hàng số MyVIB, lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã tăng trưởng 54% so với năm 2020, tạo lợi thế chi phí vốn đầu vào cho nhà băng này. Những năm gần đây VIB là một trong các ngân hàng quyết liệt trong việc phát triển thẻ thanh toán đẩy mạnh xu hướng không dùng tiền mặt. VIB cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chuyển đổi 100% quy trình phát hành thẻ tín dụng lên nền tảng số.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img