CTCP Tập đoàn Thiên Long

Ngành nghề

Hàng tiêu dùng/ Hàng công nghiệp

Là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bút viết, đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm, năm 2021 Thiên Long gặp thách thức khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc học tập chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Nhờ ứng phó linh hoạt, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng 15,4% từ mức nền thấp năm 2020.

Về sản xuất, khi chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, Thiên Long chủ động nguyên vật liệu, gia tăng sản lượng và giảm giá thành sản phẩm, áp dụng dây chuyền công nghệ tự động có năng suất cao, gia tăng tỷ lệ tự động hóa tại các nhà máy lên 78,86%. Thị trường xuất khẩu mới được đẩy mạnh để bù đắp cho thị trường nội địa đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kênh bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh với việc có mặt trên các sàn thương mại điện tử đã bù đắp phần hụt của kênh phân phối truyền thống. Lượng đơn đặt hàng trực tuyến tăng gấp ba lần so với năm trước, doanh thu từ thương mại điện tử đã tăng 50%.

Đầu năm 2022, Thiên Long khởi công mở rộng nhà máy thêm 10.000m² để gia tăng năng lực sản xuất. Tập đoàn còn tổ chức lại kho bãi với mô hình kho trung tâm 14.000m² tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân và đầu tư hệ thống quản trị kho hàng VMS nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img