CTCP Traphaco

Ngành nghề

Dược phẩm

Năm 2021, Traphaco đạt doanh thu hơn 2.160 tỉ đồng, tăng trưởng 13,2% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỉ đồng, tăng trưởng 22,2% so với năm 2020. Traphaco nằm trong nhóm doanh nghiệp dược tăng trưởng tốt nhất thị trường về doanh thu và lợi nhuận.

Các kết quả kinh doanh đạt được một phần nhờ công ty đổi mới hệ thống bán hàng trực tiếp qua các nhà thuốc (OTC), song song với việc phát triển thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn mới về quản trị bao gồm cải tiến hệ thống phần mềm quản lý bán hàng, tối ưu hệ thống vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa trong dịch bệnh.

Traphaco tiếp tục phát triển thị trường bán thuốc kê đơn (ETC), thúc đẩy hoạt động đấu thầu bệnh viện với những sản phẩm tân dược, sản phẩm chuyển giao công nghệ từ đối tác Deawoong (Hàn Quốc), nơi công ty đã tiếp nhận chuyển giao 12 sản phẩm mới và tăng cường hợp tác toàn diện. Năm 2021, Traphaco được tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận kỷ lục công ty dược đầu tiên về hiện đại hóa thuốc đông dược và có ba dòng sản phẩm thuốc đông dược bán chạy nhất Việt Nam (Boganic, hoạt huyết dưỡng não và Tottri).

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img