CTCP Công trình Viettel

Ngành nghề

Công nghệ và Viễn thông

Đây là lần đầu tiên, tổng công ty Công trình Viettel, tân binh sàn HSX có tên trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. Thành lập năm 1995, là thành viên thuộc hệ sinh thái của Viettel hoạt động trong năm lĩnh vực kinh doanh chính: đầu tư hạ tầng cho thuê; xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2B và B2C; công nghệ thông tin; giải pháp tích hợp và vận hành khai thác.

Lợi thế khai thác các công trình hạ tầng viễn thông đặc thù từ tập đoàn mẹ giúp CTR có kết quả kinh doanh thuận lợi hàng năm. Năm 2021, CTR đạt lợi nhuận sau thuế 375 tỉ đồng, tăng 37%. Mạng 5G có thể được triển khai thương mại trong năm 2022 là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho CTR khi Viettel đang chiếm hơn 50% thị phần thuê bao di động tại Việt Nam và công ty có kế hoạch tăng số lượng trạm từ khoảng 2.500 trong năm 2021 lên khoảng 5.000/7.000/12.000 vào cuối năm 2022/2023/2025.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img