CTCP Cơ Điện Lạnh

Ngành nghề

Đa ngành

Năm 2021, REE đạt 5.810 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 3%. Công ty đạt 2.135 tỉ lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng 24,7% so với năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.855 tỉ đồng.

REE là tập đoàn đa ngành hiện đang quản lý, kinh doanh hơn 151.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê thương hiệu eTown; sở hữu trực tiếp và gián tiếp tổng công suất điện 1.060 MW với đầy đủ các loại hình thủy điện, nhiệt điện, điện gió và điện mặt trời; sở hữu cổ phần tại các nhà máy nước đạt công suất 500.000m2/ngày.

CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) là một trong số những công ty đầu tiên được cổ phần hóa và niêm yết trên sàn HSX từ năm 2000. Công ty dẫn đầu thị trường cơ điện công trình với hơn 40 năm kinh nghiệm thi công công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại và công nghiệp.  Trong kế hoạch của REE sắp tới, công ty tiếp tục phát triển hàng loạt dự án về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện rác và mở rộng sang hướng kinh doanh dữ liệu, dịch vụ số.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img