CTCP Chứng khoán SSI

Ngành nghề

Tài chính/ Chứng khoán

SSI là công ty chứng khoán niêm yết dẫn đầu thị trường về doanh thu, lợi nhuận quy mô vốn hóa và tài sản. Sự gia tăng số lượng của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường (F0) hai năm qua đã thúc đẩy thanh khoản và các công ty chứng khoán trong đó có SSI hưởng lợi. Doanh thu thuần của SSI tăng 72%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 115% so với năm 2020, kết quả tốt nhất trong 21 năm hoạt động của SSI. Các mảng kinh doanh như dịch vụ chứng khoán, đầu tư, nguồn vốn và kinh doanh tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư và quản lý quỹ  đều đạt hiệu quả tốt để đóng góp vào doanh thu chung.

Trong đó, dịch vụ chứng khoán đạt 4.140 tỉ đồng, chiếm 52% tổng doanh thu, tăng trưởng 200%, xấp xỉ doanh thu của ba năm giai đoạn 2018-2020 cộng lại. Hoạt động đầu tư mang lại doanh thu lớn thứ hai với 2.727 tỉ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu và tăng trưởng 33,2% so với năm 2020. Khối nguồn vốn và kinh doanh tài chính đóng góp doanh thu lớn thứ ba với tỉ lệ 11%.

Theo thống kê từ HSX, SSI hiện đang giữ vị trí thứ hai về thị phần môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, thị phần này sụt giảm từ 10,28% quý liền kề trước đó xuống còn 9,66%.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img