Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngành nghề

Tài chính/ Ngân hàng

Năm 2021 là năm cuối cùng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2021, MBB ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực. Tổng tài sản đạt 607.140 tỉ đồng; vốn điều lệ đạt 37.783 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu 0,9% (riêng ngân hàng là 0,68%), các giới hạn an toàn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt, những nỗ lực chuyển đổi số ghi nhận những kết quả nổi bật: có thêm 6,3 triệu khách hàng mới, bằng lượng khách hàng phát triển được trong 26 năm trước đó; thực hiện hơn 390 triệu giao dịch qua kênh số, với doanh thu từ mảng Digital Bank xấp xỉ 3.000 tỉ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020.

Năm 2022, MBB đặt mục tiêu tăng trưởng cao với lợi nhuận sau thuế đạt 20.300 tỉ đồng, tăng 23%. Ngân hàng này cũng đã thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra mới đây.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img