CTCP Tập đoàn Hà Đô

Ngành nghề

Bất động sản/dân dụng

Dấu ấn của HDG trong năm 2021 là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực năng lượng – mảng đóng góp 34% doanh thu và gần 40% lợi nhuận. Trong năm này, HDG đưa vào vận hành thương mại ba nhà máy Điện gió 7A, Thủy điện Sông Tranh 4 và Thủy điện Đăk Mi 2 với tổng công suất 245MW, đẩy doanh thu mảng này vượt 1.276 tỉ đồng, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ. Tính đến nay, Hà Đô đã sở hữu và vận hành tám dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 462 MW, dự kiến đóng góp khoảng 2.000 tỉ đồng doanh thu mỗi năm.

Năm 2021, Hà Đô đã chính thức thoái vốn tại hai công ty con trong lĩnh vực xây lắp (Hado 1 và Hado Mee). Năm qua hơn 50% doanh thu HDG đến từ mảng bất động sản, mảng kinh doanh năm qua công ty bàn giao đợt một dự án Hado Charm Villas.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HDG thông qua việc thành lập công ty con chuyên về bất động sản và định hướng công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty đầu tư (Investment Holding). Năm 2022, HDG đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 24%/năm trong ba năm tới từ việc khai thác các dự án hiện hữu.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img