Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngành nghề

Tài chính/ Ngân hàng

Năm 2021, tổng thu nhập của BIDV tăng 24,9% so với năm 2020 và đạt mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.677,3 ngàn tỉ đồng, tăng trưởng 16,6% so với năm 2020, trong đó dư nợ tín dụng đạt 1.368 ngàn tỉ đồng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu đến vào cuối năm 2021 ở mức 0,82%, giảm 0,72% so với năm 2020, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ xấu) của nhà băng đạt 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

Tổng tài sản của BIDV đạt 1.761,69 ngàn tỉ đồng, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. BIDV là một trong năm công ty Việt Nam vào danh sách Global 2000 năm 2022 của Forbes. Năm 2022, BIDV đặt kế hoạch tập trung tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khắc phục khó khăn, phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống…

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img