CTCP Vicostone

Ngành nghề

Vật liệu xây dựng

CTCP Vicostone, đơn vị thành viên của tập đoàn Phenikaa là một trong ba nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp lớn nhất thế giới theo đánh giá và nghiên cứu độc lập của công ty nghiên cứu thị trường Freedonia (Mỹ). Vicostone cũng là một trong ba nhà xuất khẩu thạch anh chính vào thị trường Mỹ theo ghi nhận của Ủy ban Thương mại Mỹ.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Vicostone thay đổi hoạt động, chú trọng hơn vào thị trường châu Á đồng thời tăng bán hàng ở thị trường nội địa. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 của công ty giữ đà tăng trưởng 25,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 25,7% so với năm 2020. Với kết quả kinh doanh khả quan, Vicostone đã chi trả cổ tức 40%, năm thứ 7 liên tiếp công ty chi trả cổ tức trên 40% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Năm 2022 công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.413 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img