CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Ngành nghề

Tài chính/ Chứng khoán

VNDIRECT lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. Trải qua 16 năm hoạt động, VNDIRECT là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với thị phần môi giới đứng thứ ba toàn thị trường. Năm 2021, sự bùng nổ của nhà đầu tư mới  cùng những kỷ lục mới về giá trị giao dịch trên thị trường đã góp phần đưa lợi nhuận VNDIRECT tăng trưởng vượt bậc. Hầu hết các hoạt động của VNDIRECT đều ghi nhận mức tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hợp nhất của VNDIRECT đạt 6.039 tỉ đồng, tăng 183% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.383 tỉ đồng, tăng 244% so với thực hiện năm 2020. Số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới tại VNDIRECT vượt 300 ngàn tăng 78% so với năm 2020 và chiếm 20% thị phần số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới toàn thị trường. Hiện tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân được quản lý bởi VNDIRECT hơn 697 ngàn, chiếm gần 17% số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường. Tính đến tháng 12.2021, tổng tài sản VNDIRECT quản lý đạt 8,4 tỉ đô la Mỹ, tăng trưởng 117% so với thời điểm cuối năm 2020.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img