CTCP Nhựa Bình Minh

Ngành nghề

Vật liệu xây dựng

Năm 2021, Nhựa Bình Minh chịu tác động kép: đại dịch COVID-19 kéo dài, đặc biệt nghiêm trọng gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh và giá nguyên liệu hạt nhựa đầu vào tăng bình quân 160% so với năm 2020. Doanh thu và lợi nhuận công ty đều giảm mạnh so với năm 2020, trong đó, lợi nhuận giảm gần 60% so với năm trước đó.

Tuy vậy, BMP vẫn tiếp tục duy trì được thị phần và vị thế dẫn đầu trên thị trường: chiếm khoảng 43% thị phần ống nhựa và phụ tùng tại khu  vực miền Nam, khoảng 5% thị phần ống nhựa và phụ tùng tại khu vực miền Bắc và chiếm khoảng 28% thị phần ống nhựa trong cả nước, theo tự bạch của tập đoàn SCG (Thái Lan), công ty đang sở hữu cổ phần chi phối BMP. Thông qua mạng lưới phân phối của SCG, một số sản phẩm của Nhựa Bình Minh cũng đã có mặt ở một số thị trường Đông Nam Á khác ngoài Việt Nam.

Năm 2022, giá nguyên liệu, bán thành phẩm ngành nhựa được dự báo tiếp tục tăng cao do giá dầu biến động mạnh. Các công trình đầu tư công dự kiến sẽ được đẩy nhanh nhưng mảng này lại không phải là lĩnh vực thế mạnh của BMP với mục tiêu doanh thu 5.680 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 448 tỉ đồng.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img