Thị Trường

Việt Nam đã chi bao nhiêu cho phòng chống COVID-19?

2 năm trước
Tác giả Minh Thiên
Covid-19

Share
this:

Năm 2020 và sáu tháng đầu năm 2021, ngân sách Nhà nước đã chi 21.500 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, theo bộ Tài chính.

Trong sáu tháng cuối năm còn lại, Chính phủ dự kiến chi thêm 25.037 tỉ đồng để mua và tiêm vaccine tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Trong đó có 14.537 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương; 10.500 tỉ đồng đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào quỹ Vaccine.

Tính đến hết tháng 7.2021, Trung ương đã chi 4.212 tỉ đồng, trong đó 1.799 tỉ đồng cho bộ Y tế mua vaccine, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; 1.553 tỉ đồng cho bộ Quốc phòng; 389 tỉ đồng cho bộ Công an và 471 tỉ đồng cho các địa phương hỗ trợ phòng chống dịch.

Ngoài ra, các địa phương cũng tự chi thêm gần 2.400 tỉ đồng để phòng chống dịch.