Thị Trường

Sẽ bỏ quy định sàn thương mại điện tử nộp thuế thay cho người bán

2 năm trước
Tác giả Minh Tâm

Bộ Tài chính vừa đề xuất các sàn thương mại điện tử sẽ không bắt buộc phải khấu trừ thuế trên doanh thu của người bán.

thương mại điện tử

Share
this:

Theo đó bộ Tài Chính lấy ý kiến của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành… cho dự thảo sửa đổi thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân đã ban hành ngày 1.6 và có hiệu lực từ 1.8.

Bộ Tài chính lý giải rằng, một trong những nội dung phải sửa đổi chính là quy định về việc các sàn thương mại điện tử phải khai thuế, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn của họ theo lộ trình của cơ quan thuế, quy định tại khoản 1, điều 8.

Bộ Tài chính đề xuất sửa thành chủ sở hữu các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Bên cạnh đó, nếu chủ sở hữu sàn thương mại điện tử không thực hiện kê khai, nộp thuế thì có trách nhiệm cung cấp thông tin của các cá nhân này. Việc cung cấp thông tin được thực hiện đình kỳ mỗi quý một lần hoặc theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc kết nối trực tiếp.

Như vậy, sau những phản ứng của các sàn thương mại điện tử, các hiệp hội doanh nghiệp… về tính không khả thi của quy định buộc phải nộp thuế thay, bộ Tài chính đã bắt đầu có những điều chỉnh.

Trên thực tế, thông tư 40 có hiệu lực thi hành từ 1.8 nhưng các quy định vẫn chưa chính thức áp dụng. Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói rằng, hoãn thực hiện thông tư này đến 1.1.2022.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa – hộ kinh doanh và cá nhân của Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế có lộ trình của việc các sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Theo đó, ngành thuế sẽ triển khai việc áp dụng thí điểm trong 3 đến 6 tháng nhằm rà soát, khắc phục những hạn chế phát sinh trong quá trình phối hợp khai thuế thay, nộp thuế thay giữa các sàn giao dịch thương mại điện tử và cơ quan thuế. Đồng thời, sẽ sửa đổi, bổ sung những giải pháp phối hợp giữa sàn giao dịch thương mại điện tử và cơ quan thuế phù hợp với thực tiễn, sau đó mới từng bước mở rộng theo lộ trình dài hơn.