Doanh nghiệp

Doanh nghiệp làm ăn thế nào từ đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư?

2 năm trước
Tác giả Minh Thiên

Share
this:

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi tình hình hoạt động của doanh nghiệp hằng tuần kể từ đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư.

Ba tháng sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (từ ngày 30.4 đến ngày 3.5), Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng khiến chính phủ phải áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Điều này gây áp lực lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

Biểu đồ trên thể hiện sự thay đổi tình hình hoạt động của doanh nghiệp hằng tuần kể từ đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư dựa trên số liệu của cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

doanh nghiệp
Tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư

Theo đó, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm theo tuần. Ngược lại, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2021 hơn 40.200 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu thuộc các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hơn 90% doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ở quy mô vốn nhỏ từ 0-10 tỉ đồng. Số lượng doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại cũng tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại TP.HCM, nơi áp dụng các biện pháp giãn cách lâu nhất trong đợt bùng phát lần thứ tư, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 7 đã lên đến hơn 12.000, chiếm 30% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là kỷ lục về số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm tại TP.HCM giai đoạn 2016-2021.