Quản trị

Các nhà phát hành châu Á quan tâm hơn đến phát triển bền vững

2 năm trước
Tác giả Minh Tâm

Share
this:

Dưới áp lực của nhân viên và khách hàng, các nhà phát hành châu Á đã và đang đưa ra các cam kết giảm phát thải, tìm kiếm các tư vấn về phát triển xanh và bền vững.

Báo cáo Khảo sát đầu tư và tài chính bền vững 2021 do HSBC vừa công bố hôm nay, 5.10 ghi nhận, 96% nhà phát hành châu Á cho biết đã tập trung và chú trọng hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội trong vòng 12 tháng qua. Đối với các nhà đầu tư, khoảng 72% đồng ý kiến này.

Suy nghĩ cũng đã biến thành hành động. Khoảng 15% nhà phát hành đã công bố cam kết không phát thải và 74% chuẩn bị đưa ra cam kết.

64% nhà phát hành châu Á cho biết, biến đổi khí hậu đã tác động nhất định lên hoạt động kinh doanh của họ. Hơn 3/4 nhà phát hành châu Á cho biết sẽ chủ động tìm kiếm tư vấn chuyên môn về các vấn đề xanh, xã hội và bền vững đối với các giao dịch thị trường vốn trong vòng 12 tháng tới.

Nhìn chung, 58% nhà phát hành châu Á khẳng định, xã hội và môi trường là những vấn đề quan trọng đối với tổ chức của họ. Tỷ lệ này được HSBC ghi nhận cao hơn mức bình quân trên thế giới, cho thấy khu vực châu Á đang có động lực mạnh mẽ thúc đẩy thay đổi nền kinh tế theo hướng bền vững.   

Câu hỏi đặt ra là động lực nào thôi thúc các nhà phát hành châu Á có sự quan tâm như vậy? Báo cáo cho thấy chính sách quyết liệt của các quốc gia chỉ là một phần trong khi áp lực từ nhân viên (với 55% người trả lời) và khách hàng (48% câu trả lời) là hai nguyên nhân khiến các nhà phát hành châu Á quan tâm đến những vấn đề này.

“Nhân viên và khách hàng đều đang gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp buộc họ phải cam kết và xem xét các vấn đề về môi trường, xã hội,” báo cáo nhận định. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy có những trở ngại khiến khu vực châu Á khó triển khai đầu tư bền vững sâu rộng hơn. Trong đó, phổ biến nhất là thiết hụt nhân lực có chuyên môn và chất lượng trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Hơn 40% nhà đầu tư tổ chức ở cho biết họ đang gặp phải trở ngại này trong việc triển khai thêm các hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó là thiếu cơ hội đầu tư hấp dẫn, thiếu khả năng so sánh dữ liệu ESG giữa các nhà phát hành và trở ngại về quy định và pháp lý. Tuy nhiên 39% cho biết tổ chức của họ năm nay đã có chính sách cấp công ty về đầu tư có trách nhiệm hoặc các vấn đề ESG và hơn 36% dự định sẽ có chính sách tương tự trong tương lai. 

“Đầu tư và tài chính bền vững là cơ hội lớn còn bỏ ngỏ đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp châu Á để tạo bản sắc và thúc đẩy tăng trưởng, dịch chuyển sang mô hình phát triển kinh tế bền vững và phát thải các-bon thấp”, theo ông Jonathan Drew, giám đốc các giải pháp ESG của HSBC.

Khảo sát Đầu tư và Tài chính Bền vững 2021 của HSBC được thực hiện với sự tham gia của 2.000 nhà phát hành và nhà đầu tư tổ chức đến từ 34 vùng lãnh thổ thuộc các khu vực châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á.