Chuyển đổi số

VIB hợp tác chiến lược với Microsoft chuyển đổi số trên nền tảng Azure

2 năm trước
Tác giả Tuyết Ân

Thỏa thuận này được hai bên công bố khởi đầu cho chiến lược đẩy mạnh triển khai tất cả các hoạt động phát triển phần mềm mới và cải tiến về công nghệ của VIB trên nền tảng đám mây.

Share
this:

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Microsoft Việt Nam hôm nay 28.9 công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược trong ba năm để triển khai Azura làm nền tảng điện toán đa đám mây (multi-cloud) chính, nhằm đẩy nhanh tiến trình đổi mới kinh doanh cho ngân hàng.

Theo đó, trong vòng ba năm, VIB sẽ thiết kế và đẩy nhanh việc dịch chuyển các ứng dụng lên nền tảng đám mây. Hai bên cũng sẽ triển khai các dự án quan trọng về an ninh mạng, dữ liệu lớn (big data), AI, Open API, IoT… để VIB đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Microsoft sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ nhằm đảm bảo đội ngũ nhân sự từ quản lý công nghệ tới nhân viên được trang bị những kỹ năng ứng dụng công nghệ mới vào quá trình tác nghiệp và triển khai công việc.

Theo ông Hàn Ngọc Vũ, tổng giám đốc VIB, điện toán đám mây không còn là khái niệm mang tính công nghệ mà thực sự là chiến lược giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo đó VIB ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, tăng cường bảo mật và tối ưu hóa chi phí, nhanh chóng được công nghệ mới vào quy trình dịch vụ.

VIB cho biết kế hoạch chuyển dịch lên điện toán đám mây được ngân hàng khởi động từ nhiều năm trước với việc chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nhân sự công nghệ. Từ năm 2021, ngân hàng đã đưa một số ứng dụng lên nền tảng đám mây.

Multi-cloud là mô hình sử dụng nhiều dịch vụ điện toán đám mây (cloud) từ các nhà cung cấp khác nhau trong một môi trường không đồng nhất. Nền tảng mang đến sự linh hoạt cho phép doanh nghiệp chọn các nhà cung cấp dịch vụ cloud khác nhau để giải quyết những bài toán chuyên biệt.