Kinh doanh

Cigna báo cáo kết quả kinh doanh tốt từ đầu năm 2023

Trong quý 1.2023, lợi nhuận thuần của Cigna tăng hơn 6% lên 1,267 tỉ USD, với sức bật từ số lượng khách hàng sử dụng bảo hiểm sức khỏe tăng.

Share
this:

Vào ngày 5.5, Cigna báo cáo lợi nhuận thuần trong quý 1.2023 tăng hơn 6% từ 1,197 tỉ USD, tương đương với 3,73 USD/cổ phiếu trong cùng kỳ năm 2022 lên 1,267 tỉ USD hay 4,24 USD/cổ phiếu, một phần nhờ vào việc có thêm 1,5 triệu khách hàng đăng ký dịch vụ bảo hiểm sức khỏe mới. Trong khi đó, doanh thu cũng tăng 6% lên 46,5 tỉ USD so với 44 tỉ USD của năm 2022, khi công ty bổ sung các mảng kinh doanh mới vào danh mục dịch vụ y tế và dược phẩm, cũng như Evernorth Health Services.

Trong báo cáo, Cigna cho biết “trong quý 1.2023, số lượng khách hàng đăng ký bảo hiểm sức khỏe tăng 8%, tương đương với 1,5 triệu khách hàng mới kể từ ngày 31.12.2022, lên 19,5 triệu người, chủ yếu thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng của khách hàng trả phí cũng như khách hàng đăng ký dịch vụ Individual and Medicare Advantage.”

Số lượng khách hàng tăng giúp Cigna ghi nhận kết quả kinh doanh tốt từ đầu năm 2023. Ảnh: © 2016 Bloomberg Finance Lp.

Đặc biệt, Cigna ghi nhận số lượng khách hàng đăng ký bảo hiểm cá nhân theo đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), hay Obamacare, tăng gấp đôi từ 337.000 đến cuối năm 2022 lên 786.000 người. Số lượng khách hàng cao tuổi sử dụng gói dịch vụ Individual and Medicare Advantage tăng 10% lên 584.000 người, cao hơn con số 529.000 người vào cuối năm 2022.

Tính đến ngày 31.3, Cigna có gần 19,5 triệu khách hàng đăng ký bảo hiểm sức khỏe, tăng từ 18 triệu người trong năm 2022. Trong khi đó, số lượng khách hàng mua dược phẩm của Cigna, sở hữu công ty quản lý quyền lợi nhà thuốc Express Scripts, tăng 5% lên 98,7 triệu người nhờ vào “doanh số bán hàng mới và tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác.”

“Kết quả kinh doanh tốt trong quý đầu năm 2023 cho thấy Cigna vẫn hoạt động hiệu quả, đồng thời mang đến các giải pháp hàng đầu thị trường, áp dụng sáng kiến mới hướng tới việc cải thiện sức khỏe của người khám với dịch vụ có chi phí hợp lý và minh bạch,” David Cordani, chủ tịch và CEO của Cigna cho biết.

Khởi đầu thuận lợi từ đầu năm 2023 đã thuyết phục ban lãnh đạo của Cigna nâng triển vọng kinh doanh cho lợi tức gộp được điều chỉnh trong cả năm lên tối thiểu “24,70 USD/cổ phiếu” so với mức dự báo trước đó “24,60 USD/cổ phiếu.”

Biên dịch: Minh Tuấn