Kinh doanh

Lợi nhuận bán niên của Viettel Global giảm hơn 44%

2 năm trước
Tác giả Giang Lê

Share
this:

Viettel Global cho biết lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất sáu tháng đầu năm 2021 giảm do ảnh hưởng của chính biến tại Myanmar.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho biết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global trong sáu tháng đầu năm 2021 đã tăng 13,6%, từ xấp xỉ 8.625 tỉ đồng lên 9.789 tỉ đồng.  Tuy vậy lợi nhuận sau thuế của công ty lại giảm mạnh 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ gần 818 tỉ xuống còn 454 tỉ đồng. Các chi phí như quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng gia tăng không đáng kể.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đã tăng hơn ba lần, lên hơn 2.258 tỉ đồng. Khoản doanh thu gia tăng này chủ yếu xuất phát từ lãi chênh lệch tỉ giá khi đánh giá lại các khoản mục ngoại tệ (từ 41,3 tỉ cùng kỳ năm ngoái tăng vọt lên 1.626 tỉ đồng năm nay) cùng lãi bán hàng trả chậm (tăng khoảng 41 tỉ đồng). Nguồn lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng chủ yếu do lãi tỉ giá từ công ty liên kết Movitel ở Mozambique.  

Lumitel – công ty liên kết của Viettel tại Burundi. Ảnh: Viettel cung cấp

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Viettel Global cho biết lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất sáu tháng đầu năm 2021 giảm do ảnh hưởng chính biến tại Myanmar, làm lợi nhuận công ty liên kết giảm gần 2.615 tỉ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy kinh doanh của công ty vẫn tăng trưởng, nổi bật là Halotel ở Tanzania, Lumitel ở Burundi, Movitel ở Mozambique và Natcom tại Haiti với mức tăng trưởng doanh thu ở hai con số. 

Trong báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên đã được soát xét, công ty báo cáo doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 1.158 tỉ đồng, tăng gần 5,2%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng giảm tới 66% xuống chỉ còn 173,9 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của Viettel Global đã giảm xấp xỉ 84%, giảm 423 tỉ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng chi phí trích lập dự phòng tăng 561 tỉ so với cùng kỳ, theo giải trình của công ty.