Tài chính

Doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng trưởng hai con số

2 năm trước
Tác giả Minh Thiên

Share
this:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm tám tháng đầu năm ước đạt hơn 133.000 tỉ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm là một trong những ngành hiếm hoi giữ được mức tăng trưởng khả quan trong thời kỳ dịch bệnh. Số liệu từ cục Giám sát Bảo hiểm của bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 8.2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt hơn 133.000 tỉ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt hơn 38.000 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 95.000 tỉ đồng. Theo đó, các công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 34.000 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này cũng bị suy giảm nếu so với số liệu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 5 tháng đầu năm nay là 26%.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cập nhật đối với ngành bảo hiểm, doanh thu của ngành đã phục hồi trong nửa đầu năm nhưng gặp khó khăn trong quý 3. Nếu tách riêng quý 3.2021 thì mức tăng trưởng sẽ không tích cực như các năm trước đó do gặp khó khăn bởi COVID-19. Bình quân, mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hằng năm là 19%. VDSC dự đoán, ngành bảo hiểm có thể phục hồi từ quý 4.2021.

Bộ Tài chính cho biết, bộ sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.