Videos / 20 Phụ nữ truyền cảm hứng

Danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng – Trần Thị Kim Thia

4K
28/06/2022
Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia), 63 tuổi, từng bán vé số kiếm sống, bà Sáu dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em ở Đồng Tháp kể từ năm 1992 đến nay. Thời đầu, bà tự đóng cọc, quây lưới trên sông làm thành hồ bơi để dạy học. Bà không nhận học phí để cho các gia đình không phân biệt giàu, nghèo đều có thể đưa con đến học.   Xem thêm về câu chuyện của bà Sáu Thia tại: https://forbes.vn/20-phu-nu-truyen-cam-hung-ba-sau-boi-loi  

ForbesWomen

1 videos

1

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Thiết kế sự nghiệp 02.03.2024 | ForbesWomen Việt Nam

164
13/03/2024
2

Thiết kế sự nghiệp | Hội thảo Phụ nữ 2024 | Forbes Việt Nam

566
13/03/2024
3

[Highlight] Hội nghị Phụ nữ 2023 | Forbes Việt Nam

485
29/11/2023
4

Phiên thảo luận 3: Là anh hùng của chính bạn | Hội nghị Phụ nữ 2023

258
28/11/2023
5

Phiên thảo luận 2: Mục đích và di sản | Hội nghị Phụ nữ 2023

128
28/11/2023