Doanh nghiệp
BrandConnect | Brand Contributor

PVCFC ban hành bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh khẳng định chuẩn mực thương hiệu

1 năm trước

Thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh trong lĩnh vực nông nghiệp, công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) ban hành bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh (COC) làm cơ sở để thiết lập chính sách cũng như kim chỉ nam hướng đến chuẩn mực quản trị cao hơn, giữ vững vị thế trong khách hàng, đối tác và nâng tầm giá trị doanh nghiệp.

Share
this:

Hợp thể bản sắc văn hóa doanh nghiệp


Trên thực tế những quy định hành xử đúng đắn ở nội bộ và bên ngoài đã được PVCFC triển khai nhiều năm, gắn liền với bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Bảy thói quen tốt (7 habits) hay phương pháp 5S được tất cả thành viên công ty thực hiện hàng ngày, duy trì trong hơn 10 năm qua. Từng tế bào “khỏe” đã cộng hưởng cho một tập thể vững mạnh, tạo thành khối đại đoàn kết đưa PVCFC vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, phát triển ổn định, duy trì và lan tỏa uy tín kinh doanh.

Đến nay việc hoàn thiện và áp dụng bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh (Code of Business Conduct – COC) chính là sự khẳng định mạnh mẽ hành trình phát triển mới, tạo nhận diện rõ nét về thương hiệu phân bón hàng đầu với chuỗi giá trị cốt lõi: Tiên phong – Trách nhiệm – Ân cần – Hài hòa.

Bộ Quy tắc gồm 5 chương: quy định chung, cam kết, hành xử theo thông lệ quốc tế, phân định trách nhiệm, điều khoản thi hành và 26 điều. Từ đó, góp phần định hướng đội ngũ trong nguyên tắc ứng xử và tương tác chuyên nghiệp, tốc độ và hiệu quả hơn. COC tạo sự cộng hưởng đưa doanh nghiệp tiệm cận những chuẩn mực quản trị cao hơn, dần gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững cho thương hiệu cả trong và ngoài nước.

Được xem như cẩm nang thành công cho rèn luyện bản thân và xây dựng phát triển tổ chức, COC là kết quả của quá trình PVCFC dày công nghiên cứu soạn lập, đúc rút trên thực tiễn triển khai và phù hợp với nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Ban lãnh đạo tin tưởng bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh sẽ giúp từng cán bộ nhân viên cách hành xử đúng đắn và phù hợp với đặc thù của PVCFC trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra.

Nâng tầm thương hiệu phân bón hàng đầu


Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh sẽ định hướng mọi hoạt động kinh doanh của PVCFC, là cơ sở để PVCFC xây dựng các chương trình, chính sách cũng như việc ra quyết định đảm bảo tính đúng đắn trong hành trình hiện thực hóa tầm mình và sứ mệnh mà PVCFC đã lựa chọn.

Hơn thế nữa, việc ứng dụng bộ Quy tắc ứng xử trong công việc thực tế hàng ngày nhằm giúp PVCFC hướng đến những chuẩn mực quản trị cao hơn đồng thời định hướng cho đội ngũ nhân sự ứng xử và tương tác để trở nên chuyên nghiệp hơn và tốc độ hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVCFC.

Hiểu rõ và tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh này giúp người PVCFC trở thành hình mẫu cho đồng nghiệp, đạt sự tin cậy với khách hàng, đối tác và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Giúp nhau tốt hơn và thi hành đúng nội dung COC, quy định rõ từng thành viên là mắt xích then chốt, giám sát sự tuân thủ, kỷ cương nghiêm khắc được PVCFC chú trọng để đảm bảo quá trình thi hành chặt chẽ, chuẩn chỉnh và sát sao nhất.

Cùng với định hướng văn hóa nội bộ, đảm bảo kỷ luật tập thể thì COC còn đóng vai trò tích cực trong chiến lược thương hiệu, cam kết của doanh nghiệp về những gì đại diện, từ nhân viên đến những đối tác đồng hành, khách hàng tín nhiệm trong suốt hành trình.

Trong thị trường đầy cạnh tranh, mở rộng và giữ chân khách hàng đã trở thành cuộc đua của mọi doanh nghiệp. Phân bón Cà Mau xem đó là thách thức cũng là cơ hội để khẳng định mình. Với bộ COC, một thành viên áp dụng tốt đồng nghĩa thêm điểm cộng ấn tượng từ người tiếp nhận. Đánh giá cao tính chuyên nghiệp sẽ giữ chân khách hàng và khuyến khích họ quay lại trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ PVCFC.

Như vậy, thiết kế và đưa vào áp dụng bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh sẽ tạo bước ngoặc lớn cho phân bón Cà Mau trong chiến lược cạnh tranh và nâng tầm thương hiệu. Hoàn thiện từ nội hàm đến diện mạo, đảm bảo chuẩn mực đạo đức kinh doanh song hành với văn hóa giao tiếp, hành xử bên ngoài. Tất cả cùng hòa hợp nên thế đứng vững chắc, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và có vai trò tích cực với cộng đồng xã hội, môi trường sống chung quanh.