Kinh doanh

Hơn 85.000 doanh nghiệp rời thị trường trong tám tháng

2 năm trước
Tác giả Tuyết Ân

Trong tám tháng đầu năm nay, có đến 85.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, 30% trong số đó tại TP.HCM – nơi đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp

Share
this:

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát trên cả nước với các đợt giãn cách liên tục và trên diện rộng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khiến số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong tám tháng đầu năm nay tăng kỷ lục: 85.500 doanh nghiệp, tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó riêng TP.HCM chiếm gần 30% với hơn 24.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2020.

Doanh nghiệp

Dữ liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm nay 29.8, cho thấy tính trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Trong tổng số 85.500 doanh nghiệp bỏ thị trường tám tháng, có 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước; 30.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, tăng 24,5% và 12.200 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể – tăng 17,8%.

Riêng tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh, có 5.761 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn 68.000 tỉ đồng và số lao động đăng ký 43.400 người – giảm lần lượt 34% về số doanh nghiệp, 44,6% về vốn đăng ký và giảm hơn 39% về số lao động so với tháng 7. Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức giảm còn mạnh hơn: giảm 57% về số doanh nghiệp, 76,5% về số vốn đăng ký và 55% về số lao động.

Trong tám tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 2.673 ngàn tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn hơn 1,13 triệu tỉ đồng và tổng số 598.900 lao động – giảm lần lượt 8% về số doanh nghiệp, 7,5% về vốn và 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là 30.100 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với hơn 1.539 ngàn tỉ đồng.