Tiêu điểm

USAID hỗ trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2 năm trước
Tác giả Linh Chi

Share
this:

Hôm nay 28.10, cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố dành khoản ngân sách 860.000 USD để tài trợ cho ba dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Khoản ngân sách hỗ trợ nhằm giảm các chi phí giao dịch và rủi ro cho các nhà phát triển dự án, khuyến khích đầu tư tư nhân vào phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, một lĩnh vực được đánh giá là động lực then chốt cho sự bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Dự án đầu tiên được hỗ trợ là các nhà máy điện gió trên bờ tại Gia Lai của công ty cổ phần TSV và Asia Renewables. Phần hỗ trợ gồm thiết kế sơ đồ hệ thống máy phát tuabin gió tối ưu hóa, đánh giá mức độ khả thi của năng suất năng lượng trước thi công và một số hoạt động chuẩn bị hồ sơ thầu cần thiết.

INGINE Pacific nhận nguồn hỗ trợ để thử nghiệm công nghệ điện sóng biển ngoài lưới tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. USAID sẽ hỗ trợ các hoạt động đánh giá tác động xã hội và môi trường trong khoảng thời gian triển khai dự án, giúp INGINE Pacific tối ưu hoá hiệu quả và lợi ích phát triển của địa phương.

Dự án thứ ba là các nhà máy điện gió ngoài khơi tại Cà Mau và Trà Vinh thuộc Bamboo Capital (BCG). USAID hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu đánh giá mức độ khả thi, tác động tới môi trường và xã hội để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khi BCG Energy đang tìm kiếm thêm những nguồn tài chính quốc tế.

Ngân sách tài trợ sẽ được cung cấp thông qua INVEST – một sáng kiến toàn cầu từ USAID nhằm giúp giảm thiểu rào cản đối với các nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho việc huy động và điều tiết dòng vốn tư nhân vào các lĩnh vực có tác động cao. INVEST tập trung vào huy động đầu tư theo phương thức đối tác công – tư cho những lĩnh vực có tác động lớn, bao gồm hạ tầng, năng lượng và y tế. Tổng ngân sách dành cho các hoạt động hỗ trợ là 8,25 triệu USD, triển khai trong bốn năm kể từ năm 2019.

Việt Nam được xem là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Dù vậy, quy mô đầu tư vào ba lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và y tế vẫn chưa đủ bắt kịp với tốc độ tăng trưởng và mục tiêu phát triển của quốc gia.

Thông qua hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực đa dạng, các hoạt động của INVEST được kỳ vọng giúp cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế, đa dạng hóa các nguồn tài chính, nâng cao tính bền vững của hệ thống năng lượng và củng cố các quan hệ đối tác công – tư tại Việt Nam.