Kinh doanh

[Infographics] BigTech Việt Nam đang làm ăn ra sao?

2 năm trước
Tác giả Tuyết Ân

Tổng doanh thu của bốn tập đoàn công nghệ thông tin – viễn thông lớn nhất Việt Nam, gồm Viettel, VNPT, MobiFone và FPT, trong sáu tháng đầu năm nay đạt hơn 8,1 tỉ USD (186.882 tỉ đồng) và tổng lợi nhuận trước thuế 1,23 tỉ USD (28.560 tỉ đồng).

Tập đoàn có quy mô lớn nhất Viettel có tổng doanh thu và lợi nhuận gấp hơn hai lần ba công ty kế tiếp cộng lại. Tuy nhiên các công ty có quy mô nhỏ hơn cho thấy đạt mức tăng trưởng cao hơn và FPT có mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong Big4.