Đặt báo
Nguyễn Thị Bích Vân
Chủ tịch Unilever Việt Nam
Tuổi: 50
Nguyen Thi Bich Van

Năm 2022, bà Nguyễn Thị Bích Vân bước sang năm thứ sáu dẫn dắt Unilever Việt Nam với vai trò chủ tịch và là năm thứ 27 làm việc tại đây, bằng thời gian tập đoàn này có mặt tại Việt Nam. Bà Vân đã kinh qua nhiều vị trí, từ nhân viên đến phụ trách mảng tiếp thị ngành hàng chăm sóc cá nhân, quản lý tại Unilever Việt Nam. Năm 2015, bà phụ trách phát triển khách hàng cho toàn khu vực Đông Nam Á, Úc, New Zealand và đến 2017, sau 21 năm gắn bó, bà trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Unilever Việt Nam. 

Bà Vân dẫn dắt hành trình chuyển đổi số tại Unilever Việt Nam từ 2018 và phát huy hiệu quả trong năm 2021, khi Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư. Nhờ đó chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, hàng hóa phân phối thông suốt đến khách hàng. Ở bên trong, doanh nghiệp duy trì sự kết nối, các nhân viên vẫn đưa ra các quyết định hằng ngày dựa trên dữ liệu và sự trao quyền. Việc xác định chuyển đổi số trở thành nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển trong những thập niên tiếp theo và tạo ra lực hấp dẫn cho Unilever Việt Nam trước thế hệ trẻ.

Bà Vân cũng lãnh đạo đội nhóm thực thi phát triển bền vững tại Việt Nam với “la bàn Unilever” gồm ba chủ đề lớn: cải thiện sức khỏe hành tinh; cải thiện sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc của mọi người và đóng góp vào một thế giới công bằng và hòa nhập xã hội hơn. Mỗi chủ đề có chương trình hành động với mục tiêu cụ thể. Unilever Việt Nam cam kết sản xuất bền vững, quản lý rác thải nhựa, thúc đẩy bình đẳng giới thông qua trao quyền cho phụ nữ, cải thiện sinh kế và đời sống cho người dân…