Đặt báo
Nguyễn Thái Hải Vân
Giám đốc điều hành Grab Việt Nam
Tuổi: 42
Nguyen Thai Hai Van

Nguyễn Thái Hải Vân trở thành giám đốc điều hành Grab Việt Nam từ cuối năm 2019. Ngay sau đó, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và tại Việt Nam. Dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua những biến động lớn, Hải Vân thực hành phong cách lãnh đạo “làm gương” và cổ xúy cho lối sống xanh, cân bằng, hỗ trợ cộng sự tìm các động lực để tự thân phát triển. Trước khi gia nhập Grab Việt Nam, Hải Vân phát triển sự nghiệp tại Unilever Việt Nam với vị trí cuối cùng tại đây là phó chủ tịch phụ trách ngành hàng chăm sóc cá nhân và chiến lược truyền thông.