Đặt báo
Nguyễn Đức Thạch Diễm
CEO Sacombank
Tuổi: 49
Nguyen Duc Thach Diem

Bà Thạch Diễm bắt đầu làm việc tại Sacombank năm 2002 và trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kế toán, tín dụng, dịch vụ khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nợ. Bà có hơn 11 năm ở vai trò quản lý, điều hành tại phòng giao dịch, phòng nghiệp vụ chi nhánh, văn phòng khu vực TP.HCM trước khi trở thành người điều hành cao nhất tại ngân hàng. Giữa năm 2017, bà được bổ nhiệm làm CEO của Sacombank và góp phần tái cơ cấu, xử lý nợ xấu giúp ngân hàng vượt qua khó khăn do các thay đổi về cơ cấu cổ đông và biến động trên thượng tầng.

Sau năm năm ngồi ghế nóng tại Sacombank, bà Diễm góp phần giải quyết khoản nợ xấu gần 97 ngàn tỉ đồng, tương đương 30% tổng tài sản của ngân hàng, thu hồi gần 72 ngàn tỉ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, đưa ngân hàng quay lại quỹ đạo tăng trưởng.