Videos / ForbesWomen Workshop

|Recap| Hội thảo phụ nữ Forbes Việt Nam “Hiểu về chính mình”

564
28/06/2022
Xem lại những khoảnh khắc đẹp của hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo phụ nữ 2022 do Forbes Việt Nam tổ chức ngày 28.5 vừa qua với chủ đề “Hiểu về chính mình”, các diễn giả đã chia sẻ về những bước họ đã thực hiện trong hành trình khai mở đó, để có thể tạo ra những bước phát triển tiếp theo của sự nghiệp và cuộc sống.

ForbesWomen Workshop

1 videos

1

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Thiết kế sự nghiệp 02.03.2024 | ForbesWomen Việt Nam

164
13/03/2024
2

Thiết kế sự nghiệp | Hội thảo Phụ nữ 2024 | Forbes Việt Nam

566
13/03/2024
3

[Highlight] Hội thảo Phụ nữ Cuộc Sống Đẹp 16.09 | ForbesWomen Việt Nam

206
22/09/2023
4

Full video | Hội thảo Phụ nữ Cuộc Sống Đẹp | Forbes Việt nam

352
22/09/2023
5

Cách tìm kiếm và chọn lựa những điều ý nghĩa cho cuộc sống đẹp | ForbesWomen Việt Nam

93
28/08/2023