Videos / Forbes TALKS

Forbes Vietnam CEO Talks | Nguyễn Văn Hoàng, CEO VinHMS

8K
11/04/2023
Với kinh nghiệm 10 năm xây dựng các giải pháp phần mềm cho nhiều công ty trong danh sách Fortune 500, ông Nguyễn Văn Hoàng hiện dẫn dắt VinHMS, doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm công nghệ chất lượng cao, giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo dữ liệu của Chính phủ, Việt Nam có khoảng 100.000 phòng 4 và 5 sao trong năm 2018, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thị trường này khá truyền thống nên chỉ có 2 nhóm giải pháp chính. Một là các phần mềm quốc tế toàn cầu được hầu hết các khách sạn 5 sao và chuỗi quốc tế sử dụng, hai là các phần mềm địa phương được các khách sạn 3 – 4 sao trong nước sử dụng. Hiện tại, VinHMS đang quản lý khoảng 18.000 -20.000 phòng tại VinPearl, Melia và khách sạn nhỏ hơn, chiếm khoảng 18% thị phần tại Việt Nam. Khác biệt mà VinHMS đem đến cho thị trường khách sạn trong nước là gì? Xem ngay nội dung phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Hoàng, tổng giám đốc VinHMS tại tập Forbes Vietnam CEO Talks này. #forbesvietnam #ceotalks #forbesceotalks #brandconnect