Đặt báo
Bùi Thị Minh Hồng
Nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục, giám đốc Mạng lưới giáo dục EduNet, thuộc tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global)
Tuổi: 45
Bùi Thị Minh Hồng

PGS.TS Bùi Thị Minh Hồng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm giáo dục trong
môi trường quốc tế để tạo ra những thay đổi tích cực cho giáo dục Việt Nam và
phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục ở ĐH Bath (Vương quốc Anh) giảng
dạy chương trình tiến sĩ Quản lý Giáo dục đại học. Bà là tác giả có ảnh hưởng
trong giới nghiên cứu về quản lý giáo dục và thúc đẩy phát triển sáng tạo và
bền vững.

Với quan niệm các công trình nghiên
cứu khoa học không nên chỉ nằm trên
bàn giấy hoặc chỉ đăng tải trên các tạp
chí chuyên ngành mà phải tạo ra tác
động xã hội, bà Hồng tham gia nhiều
nhóm nghiên cứu tại các nước đang
phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ
Latinh về các thách thức toàn cầu như
năng lượng, biến đổi khí hậu, khởi
nghiệp sinh thái, di dân, y tế…

Từ năm 2010, PGS.TS Minh Hồng
là tác giả, đồng tác giả của gần 100 bài
viết, tài liệu được xuất bản trên các tạp
chí khoa học, chương sách và hội nghị
quốc tế. Tạp chí Public Administration
Review năm 2014 đánh giá PGS.TS
Minh Hồng là “nhà nghiên cứu tài
năng” (talented researcher) và “học
giả hàng đầu” (leading scholar). Đến
nay, bà được tài trợ tổng cộng khoảng
một triệu đô la Mỹ từ các viện, trường,
tổ chức và doanh nghiệp cho các hoạt
động nghiên cứu và chuyển giao tri
thức của mình.

Bà Hồng tham gia hoạt động đưa
tri thức đóng góp vào sự phát triển
của Việt Nam, là giám đốc Mạng lưới
giáo dục (EduNet) tại tổ chức Khoa
học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu
(AVSE Global), quy tụ hơn 200 nhà
khoa học và chuyên gia người Việt tại
nước ngoài. AVSE Global thành lập
tháng 5.2011 tại Pháp, hướng đến mục
tiêu đưa tri thức, kinh nghiệm quốc tế
và công nghệ cao vào phục vụ cho sự
phát triển của Việt Nam. Khi làm việc
tại đại học Southampton giai đoạn
2013–2016, bà thực hiện các chương
trình đào tạo lãnh đạo nguồn cho
chính phủ Việt Nam. Với vai trò giám
đốc EduNet, bà lãnh đạo đội ngũ đưa
nhiều hội thảo giáo dục quốc tế về
Việt Nam, thực hiện các dự án tư vấn
– hợp tác nghiên cứu với các trường
đại học, viết các sách nghiên cứu về
giáo dục Việt Nam, phát triển việc
nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

20 Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng 2021
      Những nhân vật khác trong danh sách