Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu là đồng sáng lập và CEO của TopCV, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhân sự.