Trần Vinh Dự

Phó Tổng Giám đốc E&Y, Chiến lược và Giao dịch Tài chính
Ông Trần Vinh Dự

Ông Trần Vinh Dự là chuyên gia, thường xuyên đóng góp các bài viết chuyên môn trên các báo và tạp chí kinh tế và kinh doanh trong nước và quốc tế. 

Ông có kiến thức sâu sắc và kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng cả ở Việt Nam và Mỹ trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Ông Dự có bằng tiến sĩ Kinh tế và MBA Khoa học Kinh tế của Đại học Texas tại Austin, Mỹ và bằng cử nhân Kinh tế & Toán học, đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là thành viên Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia) và Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA).